eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.703

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 453-454
Nummer: 703


<-Forrige . Indhold . Næste->

703.

2 Maj 1718.

Privilegium for Guldtrækkerne.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom guldtræckerne her i vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver andraget og sig be-

VIII s.453

klaget, hvorleedes dennem udi deres profession og næring af een og anden, udi særdeeleshed af kiøbmænd og kræmmere, stor indpas tilføyes, saa at de derover af samme deres profession med hustruer og børn neppe her skal kunde subsistere, da have vi efter deres herom etc. allernaadigst funden for got dennem til saadan deres nærings fortsettelse dette vores allernaadigste privilegium at give og forunde, som vi det dennem og etc., saaleedes som følger:

1. Skal det hermed alvorligen være alle og enhver forbuden noget slags forarbeidet guld og sølv massiv, det være sig groft eller fiint, plettet eller u-plettet, spunden eller u-spunden, samt galouner, kniplinger, point d'Espagne og andre deslige vahre, som af guldtræckerie kand dependere, efterdags her i vort rige Danmark at indføre.

2. Ville vi allernaadigst, at saavel kiøbmændene som kræmmerne her i vores etc. Kiøbenhafn og paa andre stæder i vort rige Danmark, som deslige af guldtræckerie dependerende vahre ville falholde, skulle hermed tiltænkt være hos guldtræckerne her i staden at lade forarbeide hvis guld og sølv med massiv arbeide af alle slags sorter, som de udi deres kram og kiøbmandskab behøver, og ingenlunde være tilladte selv derpaa fabriquanter enten i deres huse eller andensteds at holde. Hvorimod forberørte guldtræckere skal til forpligtet være saavel denne vores etc. Kiøbenhafn som andre stæder her i Danmark saavelsom og vores armée med forsvarlige vahre at forsyne og det ei alleene af lige bonitet, som de fra Hamborg eller andre udenlands stæder kunde bekommes, men end og for saa god og billig en priis, som nogen kiøbmand eller kræmmer sligt kunde levere.

Thi forbyde vi alle etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ den 2 maji 1718.

Sæl. Reg. XLIX. 347-48.

VIII s.454

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 7 12:38:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top