eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.693

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 441
Nummer: 693


<-Forrige . Indhold . Næste->

693.

18 Feb. 1718.

Om Betaling for Czarens og hans Følges Indkvartering.

Kammer collegii tilforordnede.

F. 4. Vor gunst tilforn. Eftersom vi den 4 iunii sidst forleden allernaadigst havde anbefalet os elskelige præsident etc. her udi vores etc. Kiøbenhavn, at de skulle igiennemgaa de regninger og prætentioner, som de af jndvaanerne her sammesteds, hvilke udi aaret 1716 har haft hans zcariske majestet og hans suite til logemente, havde indgivet og sig til den summa 14327 rdr. skulle beløbe, og samme efter billighed moderere samt derudi decidere, hvor meget en hver i saa maade med billighed kunde tilkomme, hvorefter magistraten repartitionen over stadens jndbyggere til summens betaling havde at giøre, med videre samme vores allernaadigste befalings indhold, og bemelte magistrat nu til os allerunderdanigst har indsendt deres derover forfattede specification, hvoraf fornemmes: 1. At det, som prætenderes, efter regningerne bedrager en summa af 15427 rdr. 7 Sk. For det andet, hvad magistraten formeener, derfra kand afgaa, nemlig 3969 rdr. 2 Mk. 14 Sk. Og for det tredie, at der da endeligen skulle blive at betale 11457 rdr. 3 Mk. 9 Sk. Derhos de allerunderdanigst foreslaar, at dersom berørte 11457 rdr. 3 Mk. 9 Sk. skal reparteres og lignes over denne stads jndbyggere, det da best lod sig giøre, at ligningen blev lagt paa ejendoms grundene her i staden, da som disze prætentioner, som saa excessive og u-rimeligen ere opførte end og af dem selv, som meest i deres næring af zcarens nærværelse har profiteret, ikke ere af magistraten saa vedbørligen decourterede, som skee burde og billighed udfordrer, saa er vores etc., at j samme prætentioner examinerer og til et billigere qvantum reducerer, hvilket qvantum vi da allernaadigst ville at skal lignes ei paa grundene aleene, men end og i det mindste en tredie deel paa næringen, som har haft ald profiten, da de, som eyer grundene, aleene haver taget skade, i det alting for dem har været dyrere. Og tilskikke vi eder herhos forberørte fra magistraten indkommen memorial med den paaberaabte specification in originali. Derefter j etc. Hafniæ den 18 februarii anno 1718.

Sæl. Tegn. LXI. 457-58.

VIII s.441

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 7 11:02:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top