eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.672

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 423-424
Nummer: 672


<-Forrige . Indhold . Næste->

672.

2 Juli 1717.

Privilegium for en Skomager.

Kiøbenhafns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Vi give eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi efter Rasmus Madtzen, som skoemager haand-

VIII s.423

verk tilbørligen skal have lærdt og under vores militie paa tyve aars tid tient, hans herom etc. allernaadigst have bevilget, at naar hand sit borgerskab etc., maa hand i skoemager lauget i vores etc. Kiøbenhafn indtages foruden mester svends aar at staa. Dog skal hand være tilforpligtet sit mester stycke at giøre, som maa skee hos ham selv og icke paa kroen foruden oldermandens eller andre mesteres overværelse, saa og efter forordningen om laugene betale til laugshusets vedligeholdelse tu lod sølv, til laugets fattige 2 lod sølv, til oldermanden 2 lod sølv, til raadstuskriveren for indskrivelsen et lod sølf og efter skoemagernes laugs articlers 5te post for ey at tilsige lauget 4 rdr. og til liig klædet 2 rdr. 4 Sk., men for de 2 rdrs. betaling til deres rente penge og 4 rdr. til garver haugen skal hand være befriet. Derefter j etc. og ellers nøye indseende at have, at bemelte Rasmus Madsen, imidlertid hand mesterstycket forfærdiger, ey af de andre mestere med visiter, drikken og udgifter viidere, end som her oven er meldet, vorder bebyrdet. Ellers skal mesterstycket, naar det er forfærdiget, eder i oldermandens hosværelse foreviises, og saafremt intet derpaa er at sige, lader j hannem strax ved raadstueskriveren i laugsbogen indskrive. Befalendes etc. Friderichsborg den 2 iulii 1717.

Sæl. Tegn. LXI. 177-78.

VIII s.424

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 4 18:14:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top