eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.670

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 422-423
Nummer: 670


<-Forrige . Indhold . Næste->

670.

18 Juni 1717.

Om Afgift til Stadskonduktøren af Skøder.

Anordning og befaling udi tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom for os allerunderdanigst er andraget, hvorleedes det skal falde de fleeste af jndvaanerne i vores etc. Kiøbenhafn, som huse og ejendomme sammesteds have, meget tungt og besværligt at udstaa den bekostning, som de hid indtil har maat giøre med at betale stads conducteuren for hans alnemaal fuld betaling, hver gang et huus eller grund enten ved kiøb eller sal kand være kommen udi andres hænder, i hvor kort tid end derpaa tilforn kunde være taget hans alnemaal, og dog derudi ei nogen forandring siden været giort, da have vi allernaadigst for got befunden der udinden saaledes at anordne og bevilge, at jndvaanerne i bemelte Kiøbenhavn maa herefter, naar det befindes, at deres huse og ejendomme en gang tilforn ere maalte, allernaadigst være befriede for derpaa siden at tage ny maalebreve, hvorimod en hver af forskrevne jndvaanere skal være forpligtet til at, saa ofte enten noget fra deres huse og grunde bliver soldt eller og dertil noget vorder kiøbt, den selgende saa vel som den kiøbende da sligt strax for stads conducteuren skal angive, derpaa hans alnemaal tage og det i grund taxten lade forandre, under straf for en hver af dem fem rigsdaler pro cento af det, som den part af grunden eller ejendommen, der selges eller kiøbes, staar for i grund taxten, og det til Vor Frelseres kirke i Christianshafn. Og kunde i det øvrige, naar nogen dispute om grunde og ejendomme maatte forefalde, en hver da altid lade den omtvistede

VIII s.422

grund eftermaale og sig derefter stads conducteurens maale brev meddeele. Saa skal det og ikke være nogen forbøden, som det forlange kunde, at de jo, naar de selger eller kiøber heele huse og grunde, dennem paa ny ved stads conducteuren maa lade maale og hans maale brev derpaa tage. Til hvilken ende vi og hermed allernaadigst og alvorligen ville have forbudet stads conducteuren ei at understaa sig, under hans bestillings fortabelse, meere for hans maale breve at fordre eller tage, end hvis ham derfor allernaadigst er tillagt. Hvorefter alle etc. Og byde vi hermed og allernaadigst befale os elskelige etc. i fornevnte vores etc. Kiøbenhafn saa vel som alle andre, som denne etc., at de den paa behørige stæder etc. og siden der over etc. Givet etc. Hafniæ den 18 iunii anno 1717.

Sæl. Reg. XLIX. 141-43.

VIII s.423

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 3 20:47:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top