eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.669

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 421-422
Nummer: 669


<-Forrige . Indhold . Næste->

669.

4 Juni 1717.

Om en Gave til Fattigvæsenet.

Justitz raad Hans Wilhelm Kaalund og secreterer Joachim Wielandt.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom os elskelige vores tilforordnede directeurer over de fattiges væsen i vort rige Danmark for os allerunderdanigst haver andraget, at afgangne doct. Hector Gotfried Masius, forige professor theologiæ paa universitetet her udi vores etc. Kiøbenhafn, skal have udlovet til de fattige eller ad pias causas een capital af 8000 rdr. og derom sin sidste villie udi en tydsk bibel skrevet og bemelte directeurer paa de fattiges vegne paastaar, at dennem af fornævnte afgangne doct. Masii sterfboe maa skee fuld udlæg først for 2000 rdr. udlovede gage fra 1 ianuarii 1704 til 1 ianuarii 1706 med rente fra den tid, skiftet efter hans sidste afgangne hustru blev sluttet, dernest for hans gage fra 1 ianuarii 1706 til hans døds dag in septembris 1709 og endelig for de 4000 rdr., udlovede af ham paa hans syge seng paa Ravnstrup anno 1704, naar der fra drages de 500 rdr. til en tydsk fattig skole, som der skal

VIII s.421

være skeet udlæg for paa skiftet efter hannem, men os elskelig Nicolai Henrich von der Maase, vores etatz-, iustitz-, cancellie- og regierings-raad i vore førstendomme Sleszvig og Holsten samt amts forvalter over Steenberg amt, som fød værge for bemelte afg. doct. Masii børn derimod formeener, at sterfboet icke med rette bør være ansvarlig til viidere end de 4000 rdr., som ad pias causas skal være udlovet, da som denne sag paa den eene side angaar de fattige og paa den anden side angaar de u-myndige, saa have vi allernaadigst funden for got denne dispute ved commissarier forsvarligen at lade paakiende og afgiøre. Thi er vores etc., at j som commissarier paa forbemelte directeurers vegne retter eders leilighed efter tillige med tvende andre commissarier, som etatz raad von der Maase etc. Hafniæ den 4 iunii 1717.

Sæl. Tegn. LXI. 139-41.

VIII s.422

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 3 20:41:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top