eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.656

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 408-409
Nummer: 656


<-Forrige . Indhold . Næste->

656.

12 Marts 1717.

Om en Snedkers Mesterstykke.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom det os allerunderdanigst er foredraget, at Peter Samsøe, som snedker haandverk tilbørligen skal have lærdt og i nogle aar paa samme profession reist, icke skal kunde komme udi lauget og blive mester formedelst mangel af penge til de excessive omkostninger, som ere komne udi misbrug ved laugene og særdeeles ved snedkerlauget, saa give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi angaaende bemelte Peter Samsøes indtagelse i snedker lauget her i vores etc. Kiøbenhafn allernaadigst have bevilget og anordnet, at hand til den ende maa giøre sit mester støcke hos sig selv og icke paa kroet eller hos nogen anden uden enten oldermandens eller andre mesteres overværelse, og naar det er færdigt giordt, da at præsentere det for stads bygmester at tage hans approbation derpaa, som hand tillige med mester stycket for eder paa raadstuen skal fremviise. Naar det er skeedt, haver j at kalde oldermanden med laugs bogen for eder og lade hannem af raadstueskriveren efter forordningen indskrive, hvor for hand nyder efter samme forordning et lod sølv eller 3 Mk. danske; dernest at hand da betaler udi deres overværelse til oldermanden toe lod sølf eller een rigsdaler og til laugs huset ligesaa meget eller fiire lod sølf, saafremt de ingen laugs huus selv haver, saa og til de fattige i lauget i lige maade toe lod sølv. Der foruden er vores etc., at j haver indseende med, at hand ikke besværges med nogen visiter, dricken og udgifter af de andre mestere, imidlertid hand mesterstycket arbeider, saa og at hand icke besværes med en skillings udgift, meere end specificeret er. Dog er hermed ei meent den ducat, hvilken efter sædvane gives bygmesteren, som mester støcket efter forordningen skal approbere. Der-

VIII s.408

efter j etc. og vedkommende sligt etc. Befalendes etc. Hafniæ den 12 martii 1717.

Sæl. Tegn. LXI. 56-57.

VIII s.409

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 3 18:25:50 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top