eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.651

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 405-406
Nummer: 651


<-Forrige . Indhold . Næste->

651.

29 Dec. 1716.

Om A. Dyrkops Indsættelse i Daarekisten.

Directeurerne for det fattiges væsen i Danmark.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom os elskelig facultas theologica og ministerium her i voris etc. Kiøbenhavn haver os allerunderdanigst refereret, at de den her udi stadens arresthuus anholden person, navnlig Adolph Dyrkop, ikke haver kundet bevæge til at bekiende, at hand med hans fattede galne griller imod den evangeliske christelige tro, særdeles de saa vel imod den høylovede Gud i himmelen som os udøste og ved mange forargelige seddeler over alt ud-

VIII s.405

strøde græszelige og u-forsvarlige bespottelser enten havde skrevet u-ret eller giort u-ret, og de 2de medici, som af os allernaadigst er beskikket nøye at efterforske hans legems beskaffenhed, udi deris derom indgivne relation formeene sig at have fundet hos hannem adskillige aarsager og kiende tegn til nogen forstands vildelse og forrykkelse, saa er hermed voris etc., at j strax den anstalt giører, at bemelte Adolph Dyrkop udi daare kisten vorder indsat saa gandske aleene, at hand ei finder ringeste anledning til at forføre eller forarge andre. Men hand skal der saa alvorligen anbetroes vedkommende, at de under høyeste straf ei lader hannem slippe eller bekomme enten knif eller noget, som hand kunde skade sig selv med, ei heller pen, blek og papiir eller skadelige bøger, som hand kunde have skiult hos sig. Det maa ikke heller være nogen tilladt at komme til hannem undtagen den, der skal rekke ham hans fornøden ophold, og en Guds ords tienere, som da og da kunde besøge hannem. Ei heller maa nogen tilstædes med u-tidige gaver og almisze (som hid indtil skal være skeet) meere at styrke hans ondskab end at komme hans trang til hielp. Og som hand dog med de forfærdelige forbandelser og bespottelser, hand i sine fordømte seddeler har udøst imod Gud og os, foruden denne misgiernings vederstyggelighed i sig selv nu anden gang haardelig har forgrebet sig og det imod sin givne eedlige revers og saa høyligen har forarget vore christelige meenigheder, der ydermeere kunde forarges, om de fornam, at saadan en bespottere, som dog er intet mindre end fuld galen og rasende, ikkun blev straffet med fængsel som et andet afsindigt menniske, saa skal hand da, førend hand i daare kisten bliver indsat, udi Børnehuset med nogen legemlig straf ansees, paa det hans u-regierlige sind ved slig en ræfselse noget maatte tæmmes. Dermed etc. Hafniæ den 29 decembris 1716.

Sæl. Tegn. LX. 845-46.

VIII s.406

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 3 17:40:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top