eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.65

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 46-47
Nummer: 65


<-Forrige . Indhold . Næste->

65.

12 Okt. 1708.

Om en Mursvend, hvis Navn er slaaet paa det sorte Bræt.

Etats raad og politiemester Oluf Rømer.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom endeel svenne udj muurmester lauget i voris etc. Kiøbenhavn for os allerunderdanigst haver ladet andrage og sig besværge, at een muursvend navnlig Abraham Abrahamsen hans navn skal for nogle af sin mester laante penge vere skrevet paa det sorte bret, uden nogen af magistratens eller laugets sammenkomst, som de formeener at være samtlige laugets svenne baade inden og uden rigs til stor tort, med fleere af dem anførte puncter, og vi af din til os derom allerunderdanigst indkommen erklæring have fornummen, at bemelte Abraham Abrahamszen navns antegnelse paa det sorte bret skal være skeed for nogen af ham begangen modtvillighed i en sag handverket vedkommende effter de muurmester lauget dend 4 novembris anno 1682 allernaadigst forundte laugs articlers tilhold, som nogle dage dereffter, saa snart hand giorde fornøyelse, igien af brettet er bleven udslettet, saa give vi dig hermed allernaadigst tilkiende, at om forbemelte Abraham Abrahamsen skulle ville have tiltale til nogen, formedels hands nafn saaledis er bleven slaget paa det sorte bret, kand hand sagen for politie retten udføre. Og som ellers af din erklæring sees, at bemelte muur svennes andragende i de andre puncter er misligt, saa lader vi

VIII s.46

det, saavit samme mislige puncter angaar, ved din erklæring forblive. Dereffter du etc. Befalendis etc. Rosenborg d. 12 octobris 1708.

Sæl. Tegn. LVI. 502-03.

VIII s.47

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 2 11:01:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top