eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.649

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 404-405
Nummer: 649


<-Forrige . Indhold . Næste->

649.

1 Dec. 1716.

Om Gadernes Renholdelse.

De tilforordnede i politie og commerce collegio.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi ved een contracts indrettelse med Svend Krag angaaende renovations verket her i voris etc. Kiøbenhavn, og hvilken contract j til voris allernaadigste approbation have indstillet, ville, at dette efterskrevne udi contracten erindres og observeres, nemlig ved den 1 post, at contrahenten bliver tilholden et vist antal af folk, heste og vogne at holde, og dersom de end da renovationen ikke skulle kunde overkomme, at hand videre efter samme contract skulle være pligtig fleere at antage og forskaffe og det saa mange, som til stadens reengiørelse kunde være fornøden. Ved den 3die punct finde vi allernaadigst fornøden, at den saaledes bliver indrettet, at derudi indføres, hvor det best kand skikke sig, saaledes: Men i vinter maanederne fra den 1 octobris indtil den 1 aprilis skal u-reenligheden til opfylding paa Christianshavn, hvor der ere mange ledige pladtzer, henlegges, og ingenlunde tilstedes, at u-reenligheden ud af portene føres og henlegges, men hvad med pramme bliver bortført henlegges, hvor j eller havne commissionen anviiser, dog ei videre end inden for toldboden, eller og paa Christianshafn. Og ved den 8de punct finde vi allernaadigst for got, at politie og commerce collegium selv skal beholde cassen og opbære jndkomsterne herefter som tilforn og siden, naar renovationen efter contracten forsvarlig er præsteret, qvartaliter at betale contrahenten efter oftbemelte contract. Og

VIII s.404

saaledes skulle det og ikke være fornøden, at hand stiller saa megen caution, som der for et gandske aars opbørsel ellers skulle stilles, men ikkun alleene blot for den qvartal, som hand bekommer. Til slutning skal Svend Krag, eller hvem j slutter contracten med, være politiemesterens inspection efter contracten undergiven, saa og at rette sig efter, hvad j samtlige kunde finde for gavnligt og tienligt hannem at tilsige. Dermed etc. Hafniæ d. 1 decembris anno 1716.

Sæl. Tegn. LX. 826-27.

VIII s.405

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 2 20:44:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top