eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.647

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 402
Nummer: 647


<-Forrige . Indhold . Næste->

647.

27 Nov. 1716.

Om Skandskrifter over Politimester Ernst.

F. 4. giøre hermed vitterligt, at som udi disze dage paa Børszen og Raadhuset her i vores etc. Kiøbenhafn er befunden at have været anslagen grove skandskrifter, hvorved vores iustitz og cancellieraad, politiemester og borgemester sammesteds os elskelig Johan Bertram Ernst u-forskyldt vanæres og beskæmmes, og bemelte skandskrifter ere i sig selv meget u-christelige, forargelige og æreskiændende pasquiller, saa er vores etc., at disze æreskiændende pasquilier ved bødelen paa Ny torf offentligen skal brændes, bydende derfor og allernaadigst befalende alle og enhver, at ingen dette eller saadant skandskrift hos sig dølger eller videre ud spreder, men inden otte dage à dato fra sig at levere de udi hænde havende eller hos sig befindende copier eller originaler udi politie cammeret, under vores høyeste u-naade og fem hundrede rigsdaler mulct efter den kongel. allernaadigste forordning af den 8 iunii anno 1689. J lige maade befales alle og enhver, som kunde have eller bekomme nogen kundskab om dette skandskrifts autore, at de hannem u-fortøvet paa bemelte politie cammer tilkiende giver, hvorimod angiverens navn ey skal vorde kundgiort og hand strax skal nyde til recompence af politie cassen et hundret rigsdaler, naar ved saadan angivelse forskrevne autor kand vorde paagreben og sagen saaleedes overbeviist, at hand som en pasquillant og æreskiænder vedbørligen efter loven kand blive straffet og anseet. Endnu byde vi og hermed alvorligen befale alle og enhver her sammesteds, at de meerbemelte Johan Bertram Ernst for vores forordnet politiemester fremdeeles erkiender og antager og hannem ald lydighed og høflighed udi samme hans embede beviiser, ingenlunde settende sig op imod, hvis hand efter hans instrux, de kongel. forordninger og befalinger enten selv eller ved hans fuldmægtig foraarsages til forordningerne om politien deres allerunderdanigste observance og efterkommelse at erindre om og efter fornødenhed at beordre og exeqvere. Og skal denne vores allernaadigste befaling ved offentlig trommeslag til enhvers efterretning her i staden over alt forkyndes og publiceres. Givet etc. Hafniæ den 27 novembris 1716.

Sæl. Reg. XLVIII. 488-89.

VIII s.402

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 2 20:30:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top