eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.623

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 386-387
Nummer: 623


<-Forrige . Indhold . Næste->

623.

9 Maj 1716.

Om Forebyggelse af Smitte fra de syge Soldater.

Magistraten i Kiøbenhavn.

Vi underskrevne etc. tilkiendegiver velædle og velviise præsident etc. her i den etc. Kiøbenhavn, at som Hans Kongl. Majts. tilfor-

VIII s.386

ordnede udi politie og commerce collegio udi anledning af den til dem den 2 maji sidstafvigt ergangen befaling anl. til det kongelig danske cancellie at indberette, hvad anstalter de til at forekomme den fare af contagion, som ellers maatte befrygtes for staden og floden enten af de syge soldater, som ved de for kort tid siden ankomne regimenter findes, eller af de syge matroser og soldater, som fra Pommeren, hvor flek-feber skal grassere, hid transporteres, kunde eragte fornøden at skulle giøres, og til hvis fuldbyrdelse de assistence kunde behøve, i blandt andet allerunderdanigst haver berettet, at de den 4 maji nestefter have tilskrevet eder at drage omsorg for, at de huse, som forleden aar bleve paa Saltholmen afbrudte og herover førte, hvoraf en deel allereede ere opreiste og en deel ligger færdig hugne, med forderligste kunde blive opsatte paa den pladtz uden for Øster port, som politie og commerce collegium har ladet indgrøfte, og bragte i saa fuldkommen stand, at de syge, som til vands maatte hidkomme, strax der udi kunde indlegges, saa som de da lige fra skibene uden at komme her ind i staden kunde did føres, saa er det Hans Majts. allernaadigste etc., at præsident etc. uden nogen forsømmelse eller forhaling den anstalt giører, at bemelte qvarantaine huus, det snareste mueligt er, gandske kunde blive færdig og saaledes adapteret, at det i nøds fald kunde employeres til det brug, som det af Hans Kongl. Majt. allernaadigst er destineret, saa og, at samme huus i tide bliver forsynet med fornødne folk til de syges opvartning samt med hvis andet, som til deslige syges forpflegning i saadant et huus kunde behøves. Og som commandanten her i staden er beordret at giøre den anstalt ved alle de her indqvarterede regimenter, at saa vel de soldater deraf, hvilke nu kunde ligge syge her i staden, som de, der herefter kunde blive syge, vorder strax og i begyndelsen, førend sygdommen griber om sig, skikket til Krigs hospitalet, hvor de kand blive pleyet og i agt tagen, saa lader præsident etc. med allerforderligste kundgiøre, at saa snart nogen soldat, som hos borgerne og jndvaanerne kunde være i qvarteer, bliver syg, at de da strax giver officeren det tilkiende, paa det hand for den syge soldats forflyttelse tilbørlig omsorg kand drage. Raadstuen for Kjøbenhavns slot d. 9 maji anno 1716.

Efter etc. O. Krabbe. C. Sehestedt.

Sæl. Tegn. LX. 650-51.

VIII s.387

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 30 20:22:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top