eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.619

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 385
Nummer: 619


<-Forrige . Indhold . Næste->

619.

25 April 1716.

Om en Strid mellem Handskemagerne og Hosekræmmerne.

Politie og commerce collegii tilforordnede.

Vi underskrevne etc. tilkiendegiver høystbemelte Hans Majts. tilforordnede udi politie og commerce collegio, at som til Hans Majt. er indkommen hosfølgende tvende allerunderdanigste supplicationer, den eene fra Simon Jenszen, oldermand for haandskemager lauget her i denne etc. Kiøbenhavn, med fleere haandskemagere sammesteds, hvorudi de paa egne og det gandske laugs vegne allerunderdanigst besværger sig over den jndpas, som dem tvert imod de dennem allernaadigst forundte laugs articler af hose kræmmerne i bemelte Kiøbenhavn tilføyes ved det, at de baade paa torvet om torvedagene, saa og i deris huuse fal holde og selge pelts verker og andre slags haandsker, beraabende sig paa en dem den 7 octobris anno 1712 allernaadigst given bevilling, at de tillige med fornevnte haandskemagere maa selge læder haandsker, som i kiøbstæderne Raanders, Viborg og Aarhuus blive forarbeidede; og den anden fra Joachim Kempfer fra Meklenborg om at maatte her i staden u-behindret nære sig af skræder professionen, indtil hand kunde fortiene saa meget, at hand derfor kunde indkomme i lauget, hvis indhold de tilforordnede i etc. selv deraf etc., saa er det meer høystbemelte Hans Majts. etc., at de derom deris allerunderdanigste erklæring tillige med etc. til videre etc. udi det danske cancellie med forderligste indsender. Raadstuen for Kiøbenhavns slot den 25 aprilis anno 1716.

Efter etc. C. Sehestedt.

Sæl. Tegn. LX. 620-21.

VIII s.385

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 30 20:09:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top