eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.605

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 378-379
Nummer: 605


<-Forrige . Indhold . Næste->

605.

1 Feb. 1716.

Om Tilførsel af Kornvarer.

F. 4. giøre hermed vitterligt, at vi allernaadigst haver beordret nærværende laquai Peder Mortensen til vore kiøbstæder Roskild og Holbek for at paa drive hos magistraten og andre der i byerne, at de lader ved deres heste og vogne efter den à parte vores til magistraterne given oben ordre, som dennem af bemelte vores laquai tilstilles, uden tids spilde føre til vores etc. Kiøbenhafn alle de slags kornvahre og anden provision, som jndbyggerne sammesteds kunde have til at ville selge og afhænde og ei til deres eget huses fornødenhed behøves. Og byde vi hermed og allernaadigst befale magistraten paa et hvert af forskrevne steder, at de med nidkierhed og alvorlighed gaar fornevnte vores laquai til haande med at faa efterseet paa lofterne og andensteds hvis forraad, der af forskrevne vahre kunde være, og ellers med ald magt stræbe at alt det, som

VIII s.378

forskrevne vores à parte ordre tilholder, vorder fuldbyrdet. Til hvilken ende og uden persons anseelse geistlige og verdslige, som heste og vogne have, med hid førselen skal komme hin anden til hielp. Og saa fremt der ikke kunde være saa mange heste og vogne i forbemelte kiøbstæder, hvor ved hid førselen jo før jo heller kunde skee, saa byde vi endnu hermed og alvorligen befale vores amtsbetiente, at de ovenmelte vores laquais anfordring uden ophold med bønder heste og vogne, saa mange som fornøden giøres, og fra andre vores forhen befalede og høist fornødne kiørseler kunde mistes, kommer meerbemelte kiøbsteders jndvaanere til hielp. Ladendes det samtlige ingenlunde, under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ 1 februarii 1716.

Lige saadan en befaling blev samme dag expederet for kongens laquai Niels Fischer til Helsingøer.

J lige maade for kongens laquai Oluf Schanke til Kjøge.

Sæl. Reg. XLVIII. 272-73.

VIII s.379

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 29 19:37:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top