eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.598

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 375-376
Nummer: 598


<-Forrige . Indhold . Næste->

598.

14 Jan. 1716.

Om Staldrum ttl Kavalleriet og Indkvartering af svenske Fanger.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som vi formedelst denne aars tids beskaffenhed allernaadigst haver befalet voris general lieutenant og commandant her i voris etc. Kiøbenhavn os elskelig hr. Hans Christoph von Schønfelt, ridder, og voris deputerede udi voris land etatz general commissariat med hver andre at overlegge, hvorledes cavalleriet, som er her i landet, best kunde forlegges, saa vel de, som skulle blive her i staden, som de, der skulle holde strand vagt, hvorved og vil reflecteres paa, at naar garden kommer her ind, dens heste og beqvemme stalderom kunde bekomme, hvorved og tages i consideration, at det er cavalleriet, som skulle holde strandvagt, i fald at det formedelst overmagt skulle komme til at rykke her ind, kunde og bekomme fornøden stalderum, saa er voris etc., at j herudinden udi hvis, som til voris tieneste kand geraade, bemelte commandant og general commissariats deputerede gaar til haande. Og som vi agter at lade de her i landet værende svenske fanger her i staden indlegge, saa er iligemaade voris etc., at j værer betænkt

VIII s.375

paa, i hvad for huse, saa som laugs husene eller andre huse og jo større antal paa hver sted jo bedre, samme fanger kunde indlegges og være i forvaring. Og bliver eder vel af general commissariatet underrettet om fangernes tal. Naar j da har udfunden husene, hvorudi fangerne skal indlegges, haver j os det strax allerunderdanigst at referere. Til slutning haver j og at drage omsorg for, at som vi lader komme her ind til staden vore egne skov ridere og skyttere samt proprietariers skytter, som ere her i landet, Møen, Falster og Lolland, de samme for deris personer og heste kunde faa fornøden qvarterer. Dermed etc. Hafniæ d. 14 ianuarii anno 1716.

Sæl. Tegn. LX. 534-35.

VIII s.376

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 28 20:55:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top