eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.586

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 365-366
Nummer: 586


<-Forrige . Indhold . Næste->

586.

23 Nov. 1715.

Privilegium for en Urtekræmmer.

Kiøbenhavns magistrat.

Vi underskrevne etc. tilkiendegiver velædle og velviise præsident etc. her i denne etc. Kiøbenhavn, at som de udi deris paa Christian Fuhrman, jndvaaner her sammesteds, hans allerunderdanigst giorte

VIII s.365

ansøgning om at maatte indtages udi urte kræmmer lauget i bemelte Kiøbenhavn indkommen erklæring af den 21 octobris sidstafvigt haver berettet, at urte kræmmerne u-agtet magistratens til oldermanden for lauget ergangne tvende befalinger om fornevnte Christian Fuhrmans indtagelse i samme laug, saa som hand med gyldige attester beviiste lovligen at have lært urtekræmmer professionen, skal dog alligevel ikke have villet beqvemme sig dertil, foregivende, at om de skulle tvinges til at antage fremmede, som ikke haver tient eller lært her i staden, eftersom deris udlærdte ikke admitteres i Hamborg og Lybek, bemelte deris laug da derved blev præjudiceret, saa er det efter forbemelte Christian Fuhrmans herom etc. saa vel som de kongelig tilforordnede i politie og commerce collegio deris allerunderdanigste erklæring høystbemelte Hans Majts. allernaadigste etc., at præsident, borgemestere og raad ei aleene tilholder oldermanden for urtekræmmerne uden videre indvending meerbemelte Christian Fuhrman, naar hand tilforn efter deris laugs articlers 5 articul er bleven examineret, udi deris laug at indtegne, men end og, efter at indskrivningen saaledes af oldermanden er skeedt, den nu værende oldermand enten strax at removere og en anden i hans sted at indsette eller og hand i det mindste for sin imod magistraten beviiste u-lydighed at være forpligtet dennem en sømmelig afbedelse at giøre. Og overlades magistraten hermed at udvælge, hvilken af disze tvende maader de ville imponere oldermanden for saadan sin formastelse imod dem at afsone. Raadstuen for Kiøbenhavns slot den 23 novembris anno 1715.

Efter etc. O. Krabbe. C. Sehestedt.

Sæl. Tegn. LX. 489-90.

VIII s.366

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 28 19:17:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top