eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.585

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 365
Nummer: 585


<-Forrige . Indhold . Næste->

585.

23 Nov. 1715.

Om Præstegaardenes Afgift til Børnehuset.

Stiftbefalingsmændene og bisperne i Danmark.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom os allerunderdanigst er bleven foredraget, hvorledes en deel præster udi vort rige Danmark skal udeblive med at erlegge til Børnehuset udi Christianshavn den aarlige rente af den udi deris præstegaarder staaende capital, som da ofte saa høit opløber, at bemelte præster omsider formedelst mangel af formue anholder om renternes eftergivelse, hvorved Børnehuset da lider skade, derforuden skal mange præster være saa u-villige at betale saadan gield, at biscopernes idelige advarseler intet hos dem kand effectuere, hvorudover de allernaadigste ergangne befalinger af 10 februarii 1683 og 5 maji 1685 af biscoperne ikke anderledes skal kunde efterleves end ved en u-rigtig specifications indlevering til vedkommende paa de udeblivende, formedelst samme restantzer ikke af dennem kand inddrives, efterdi provsterne og præsterne, som dertil skulle bruges, ikke maa gaa i rette for nogen verdslig ret, hvor de geistlige efter loven for gield bør tiltales, der ikke heller skal findes nogen, som vil giøre udlæg til omkostningerne ved sagens drift, saa have vi efter saadan beskaffenhed, og paa det Børnehuset ikke skal lide skade, men engang med sine tilfaldende renter kand komme i rigtighed, allernaadigst for got befunden hermed saaledes at anordne og befale, at præsterne herefter i dette tilfælde skal for saadan gield til Børnehuset søges for den geistlige ret, og naar den skyldige er af bemelte geistlige ret tilfunden at svare renten og ei appellerer til høyere ret, skal execution paa lovlige maade skee af den verdslige ret, saa fremt den skyldige ei retter for sig. Saa er og herhos voris etc., at naar nogen præst udi Siellands stift skal som melt for saadan gield til Børnehuset søges, du hr. Christen Worm da skal lade hannem ved en anden præst actionere. Derefter j etc. og vedkommende sligt etc. Befalendes etc. Hovetqvarteret for Straalsund d. 23 novembris 1715.

Sæl. Tegn. LX. 484-85.

VIII s.365

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 28 19:11:53 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top