eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.581

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 363
Nummer: 581


<-Forrige . Indhold . Næste->

581.

23 Nov. 1715.

Om Gaver til de Fattige og Kirkerne.

Directeurerne for de fattiges væsen i Danmark.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Paa eders til os indkommen allerunderdanigste memorial, hvorved j os allerunderdanigst haver foredraget, hvorledes at der ofte er kommen tvistighed imellem de fattige og kirkerne udi voris etc. Kiøbenhavn, ved det at en deel christne mennisker haver i deris oprettede testamenter meldet, at efter deris død skulle kirken eller de fattige betænkes med noget efter de efterladte sterbboers vilkor, og da paa skifterne er bleven paastaaet, at de fattige maatte have nytten af slige testamenter, i henseende at de saadan hielp bedre behøvede end kirken, har magistraten derudi decideret, at kirken og de fattige skulle nyde lige deel, og som samme casus nu atter skal forefalde, i det at afgangne Jon Christensen og hans hustru i deris oprettede testamente melder, at kirken eller de fattige skal af deris sterbboers midler betænkes med 200 rdr., saa anholder j derhos allerunderdanigst om voris allernaadigste tilladelse, at de fattige, som ere u-lige meere trængende end kirkerne, maa blive og være de nærmeste og eeniste til at nyde, hvis i forige og forommelte samt i deslige herefter oprettede testamenter af testatoribus har været tiltænkt, give vi eder hermed allernaadigst til svar, at ei vel kand giøres nogen forandring i det, som got folk testamenterer til gudelig brug, hvilket, om det skeede, vilde give folk stor betænkning og mueligt u-villie til noget saaledes at legere. Men saa viit have vi hermed allernaadigst bevilget, at hvor testator siger: til kirken eller de fattige, der maa det være tilladt de fattige at nyde altsammen. Derefter j etc. Befalendes etc. Hovetqvarteret for Straalsund d. 23 novembris 1715.

Sæl. Tegn. LX. 476-77.

VIII s.363

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 28 18:58:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top