eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.559

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 352-353
Nummer: 559


<-Forrige . Indhold . Næste->

559.

19 April 1715.

Om Indpas i Stadsmusikantens Næring.

Politie og commerce collegio tilfordnede.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som stads musicanten her i voris etc. Kiøbenhavn Jost Henrich Bechstedt for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, hvorledes hannem baade af endeel artiglerie betiente, soldater, tamburer, baadsmænd og andre, saa og af de her ved guarnisonen og Holmen staaende houtboister imod dend ham paa samme tieneste allernaadigst givne confirmation og voris derpaa af den 27 martii anno 1713 ergangne befaling til voris iustitz raad og politiemester os elskelig Johan Bertram Ernst skal tilføyes stor indpas og skade, i det at de ikke alleene hemmelig, men end og aabenbare med vold og magt skal indtrenge sig udi hans embedes forretninger paa de steder, hvor hand med instrumental musiqve er

VIII s.352

berettiget til bryllupper og vertskaber at opvarte, de sig og u-kaldede skal have indveltet paa hans folk, hvor de allereede vare antagne, og taget instrumenterne fra dem og sadt dem uden for dørren, med videre, anholdende derfor allerunderdanigst, at vi hannem en saadan allernaadigst bevilling ville meddeele, at naar brudgommen var en borger eller bruden en borger daatter og de enten i de sogners kirker her i staden, hvilke hand med instrumental musicqve opvarter, eller af dets præster hiemme i husene bliver copulerede, de da, saa fremt de instumental musicque forlanger, skulle være tiltænkte hannem dertil at bruge, og at hand da derved uden indpas maatte maintineres, saa haver vi derover ladet indhændte bemelte voris iustitz raad og politiemesters allerunderdanigste erklæring, og tilskikke vi eder herhos begge deele in originali med det, meere derved er heftet. Og er voris etc., at j de foreslagne propositioner examinerer og et project indretter, saaledes at bemelte Jobst Henrich Beksted kunde maintineres ved det, ham med rette kand tilkomme, de andre jurisdictioner dog u-præjudiceret, og samme tillige med original documenterne til videre voris etc. Dermed etc. Hafniæ d. 19 aprilis anno 1715.

Sæl. Tegn. LX. 200-02.

VIII s.353

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 26 19:19:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top