eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.551

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 347-349
Nummer: 551


<-Forrige . Indhold . Næste->

551.

11 Marts 1715.

Om afg. Elovius Mangors Regnskab for Renovationskassen.

Politie og commerce collegii tilforordnede.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som vi forhen allernaadigst have tilladt forige raadmand og stads conducteur her i voris etc. Kiøbenhavn, nu afgangne Elovius Mangor, det til gadernes reenholdelse sammesteds anordnede paabud at indcassere, og hans efterladte enke for os allerunderdanigst haver andraget, at fornevnte hendes afgangne hosbund for dets indtrader og udgifter til paaske anno 1710 regnskab imod qvitering haver aflagt, og at af de paafølgende aar fra paaske 1710 til Michaelis 1712 ved hende regnskab er forfattet og til eder til revision og forventende qvitering indleveret, item at hun udi hendes

VIII s.347

regnskab skal have været foraarsaget til udgift at anføre hvis restantz, der af samme paabud efter rodmesternes tid efter anden indleverede og af underfogderne attesterede restantzer kand være udstaaende og ey har været at bekomme, en deel formedelst adskillige jndvaaneres u-villighed i at betale, endeel i henseende til contagions tiden, hvorover adskillige huse maatte staa ledige, og endelig fordi at en deel huse til publique brug saa som Opera huset, stadens Arrest huus og kirkegaarders fornøden brug samt gadernes regularitet ere eller skal indrettes, og hvilke restantzer, som i alt skal være 573 rdr. 56 Sk., j hende til antegnelse skal have anført, saa at hun dertil skulle være ansvarlig og dennem udi paafølgende aars regnskab til jndtegt beregne, efterdi j ey uden voris allernaadigste tilladelse understaar eder hende denne restantz at godtgiøre i henseende til voris til eder den 23 januarij 1706 ergangne befaling, at forbenevnte Elovius Mangor, formedelst hand af interessenternes fulde summa pro salario nød 2 pro cento, skulle til ovenskrevne paabuds fulde beløb og dets restantzer være ansvarlig, men som hendes afgangne husbond ved dette paabud stedse haver draget ald muelig omsorg for dets rigtighed, saa forhaaber enken allerunderdanigst, at hun ey skulle giøre forskud eller af forskrevne 2 pro cento betale, hvis jndvaanerne til reenholdelses verket burde udgive, men for forskrevne restantz saa vel til Michaelis 1710 som for den i svagheden og siden efterfølgende aaringer, saa længe samme paabud hende til indcassering bliver anbetroed, bliver forskaanet, med videre, som vi da af eders herom efter voris til eder allernaadigst ergangen befaling allerunderdanigst indkommen erklæring allernaadigst haver fornummen, at j haver siuntest at være u-billigt, at afgangne Elovii Mangors enke skulle obligeres til enten af egne midler eller af det hendes mand for hans ved renovations cassen hafde u-mag forundte tilleg fornevnte restantzer at betale, som hos en og anden u-villig af stadens jndvaanere udestaar, helst efterdi ingen forsømmelse enten hos hendes afgangne hosbund eller hende selv ved deris inddrivelse er fornummen at være skeet, der end og ikke skal være fare for, at cassen ved deslige restanzers udestaaelse skulle lide skade, efterdi det er et paalæg, som hefter paa eyendommene, hvilke ikke kunde sælges, førend deslige paaleg blive betalte, ikke des mindre have j ey kundet vige fra forskrevne voris allernaadigste befaling, hvorved den af eder med afgangne Elovius Mangor indgangen accordt om dette paalegs inddrivelse er ratificeret, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi efter saadan beskaffenhed allernaadigst have bevilget, at restanzerne, saa viit fornevnte afgangne

VIII s.348

Elovius Mangors enke Johanne Herfordt kand beviise ey at være indkommen, maa være hende efterladt, mens dem hun ei kand beviise, ville vi, at hende udi de forberørte tu pro cento igien vorder afkortet. Derefter j etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 11 martii anno 1715.

Sæl. Tegn. LX. 113-16.

VIII s.349

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 26 18:22:41 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top