eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.547

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 345-346
Nummer: 547


<-Forrige . Indhold . Næste->

547.

22 Feb. 1715.

Om Optagelse i Abel Kathrines Hospital.

Directeurerne for de fattiges væsen.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom vi af eders til os indkommen allerunderdanigste erklæring af 7 januarii sidstafvigt paa tvende til os indgivne allerunderdanigste supplicationer, den eene fra Karen Jørgensdaatter, fød her i voris etc. Kiøbenhavn, om at maatte indtages i Abel Cathrines hospital, og den anden fra hr. Lauritz Alss, som udi sidste contagions tid har været assistentz præst ved Bremmerholms kirke her sammesteds, om at maatte af samme kirkes jndkomster tillegges sin aarlig ophold, allernaadigst have fornummen, at bemelte Karen Jørgensdaatter skal være krogrygget samt af verk og og brud saaledes plaget, at hun efter de fattiges chirurgi beretning skal være gandske incurable, men som hun ikke er sengeliggende, understaar j eder ikke at tilraade, at hun i fornevnte Abel Cathrines hospital indtages, hvorudi efter fundatzens tilhold skal indlægges ret ælendige syge sengeliggende og fattige folk, som ellers ingen raad og hielp haver; desligeste at forbenævnte assistentz præst hr. Lauritz Alses tilstand skal være gandske slet og ringe, saa og hans svaghed, som hand i sidste contagions tid tildrog sig, stoer, at hand ikke kand være over sengen, formeenende derfor allerunderdanigst, at efter som Holmens kirkes jndkomster efter voris general admiral os elskelig hr. Ulrich Christian Guldenlev, herre til det grevskab Samsøe og friherskabet Marselisborg, ridder etc., og prousten ved søe etaten os elskelig mag. Søren Sevel deris allerunderdanigst erklæring ikke ere tilstrekkelige til hannem at underholde og ingen apparence til hans opkomst sees, at hand ved leilighed med et præstekald kunde aflegges, hand da efter bemelte Guldenlevs og Sevels giorte forslag om at nyde noget vist ugentlig af et hospital hans livs tid kunde paa den nu værende ledige pladtz i forbenevnte Abel Cathrines hospital indtages, saa som hand dog skal have alle de forbemelte reqvisita, som fundatzen tilholder, saa give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi eders herudinden allerunderdanigst given erklæring, saa vel hvad Karen Jørgensdaatter, som ikke efter fundatzen kand indtages i dette hospital, som hr. Lauritz Als angaar, allernaadigst have approberet. Angaaende ellers fundatzens rette meening, hvorudi j beretter samtlige

VIII s.345

ikke at være eenstemmige, i det at du geheime raad Lenthe, du etatz raad Lerche og du etatz raad Slange som de fleeste directeurer holder for, at som alle de lemmer, hvilke udi Abel Cathrines hospital skal indlegges, skulle efter fundatzen være ret ælændige syge sengeliggende fattige folk, som ellers ingen raad eller hielp haver, samme reqvisita da bør forstaas conjunctim, hvorimod j andre directeurer allerunderdanigst formeener, at de ere at forstaa separatim, allerunderdanigst derfor begierendes voris allernaadigste resolution, hvorledes dens rette meening og forstand bør være, da bifalder vi allernaadigst eders fornevnte geheime raad Lenthes, etatz raad Lerches og etatz raad Slanges allerunderdanigste betænkende, som denne erklæring alleene haver underskreven. Derefter j eder samtlige nu og j fremtiden allerunderdanigst haver at rette. Befalendes etc. Hafniæ d. 22 februarii anno 1715.

Sæl. Tegn. LX. 89-91.

VIII s.346

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 25 19:55:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top