eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.545

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 343-344
Nummer: 545


<-Forrige . Indhold . Næste->

545.

5 Feb. 1715.

Om Indpas i Kræmmernes Næring.

Politie og commerce collegio tilforordnede.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi tilskikke eder herhos, trende til os indkomne allerunderdanigste supplicationer, den eene fra en person

VIII s.343

navnlig Christian Führman, som allerunderdanigst anholder om, at de af hannem hid til voris etc. Kiøbenhavn til forhandling bragte specerie vahre, hvilke kræmmer lauget her sammesteds hannem haver frataget, og hand derforuden i tyve rixdaler straf er dømt, maatte hannem som en u-kyndig udi kræmmer laugets rettighed igien tilbage leveres; den anden fra svertfeger lauget her i staden, som allerunderdanigst besværger sig over den store indpas, som dennem tilføyes baade af kræmmere og andre formedelst kaarde fester og klinger, som fra fræmmede stæder her indbringes og forhandles imod de dem givne laugs articler, hvilke de allerunderdanigst anholder om at maatte allernaadigst vorde confirmeret; og den tredie fra Lauritz Jørgensen, som formedelst den contract, hand med voris land etatz general commissariat haver oprettet anlangende leverantze aarlig af hakkelse at giøre til voris gvarde til hest og strand vagten, skal være foraarsaget baade at boe her uden for staden og ofte, naar port klokken haver om aftenen ringet, at komme her ind, saa og, naar hand kand være her inde, at skal ud, hvorfor hand en god deel penge aarlig skal have maat betale, anholdende allerunderdanigst at nyde frihed for sig og sin hustru helligt og søgnet at komme baade ind og ud af porten uden nogen penge derfor at erlegge, hvis videre indhold j selv etc. Thi er vores etc., at j os om en hvers ansøgning eders etc. tillige med etc. Dermed etc. Hafniæ d. 15 februarii anno 1715.

Sæl. Tegn. LX. 74-75.

VIII s.344

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 25 19:43:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top