eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.544

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 343
Nummer: 544


<-Forrige . Indhold . Næste->

544.

1 Feb. 1715.

Om Vedligeholdelse af Manufakturet paa Guldhuset.

Hr. Otto Krabbe, geheime raad og stiftbefalingsmand over Siellands stift med fleere.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom vi den 23 iulii 1714 allernaadigst have befalet os elskelige Andreas Franch etc., Christopher Hartman etc. og Hans Meyer etc., saa og Hans Stuve, stads capitain her i voris etc. Kiøbenhavn, at tilsammen træde og det herudi staden saa kaldede Guldhuus med det derudi værende manufactur verk udi øyesyn at tage samt med flid at undersøge, om bemelte manufactur, som formedelst en og anden aarsag udi stor decadence skal være kommen, igien kunde bringes i stand eller ikke, og os saa derom deres allerunderdanigste relation at tilstille, saa tilskikke vi nu eder hermed samme deris indkommen allerunderdanigste relation med de derved fuldte bilegge, og er derhos voris etc., at j samtlige tilsammen træder, forberørte relation nøye examinerer og efter des befunden beskaffenhed med hin anden overlegger og confererer, paa hvad maade og ved hvad midler dette saa nyttige manufactur verk kunde settes igien udi sin forige stand og, om mueligt er, forbedres og siden vedligeholdes. Hvorom j os saa eders allerunderdanigste betænkning til videre voris etc., saa snart skee kand, etc. Dermed etc. Hafniæ d. 1 februarii anno 1715.

Denne befaling gik foruden til ovenmelte hr. geheime raad Krabbe end ogsaa til efterskrevne, nemlig geheime raad hr. Ditlef Vibe, g. r. hr. Christian Sehested, g. r. hr. Johan Georg von Holsten, g. r. hr. Friderich Christian Adelaer, etatz raad hr. Vincentz Lerche, general major Matthias Numsen, etatz raad Johan Worm, biscop hr. Christen Worm og etatz raad Niels Slange.

Sæl. Tegn. LX. 48-49.

VIII s.343

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 25 19:12:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top