eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.542

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 342
Nummer: 542


<-Forrige . Indhold . Næste->

542.

4 Jan. 1715.

Om Stadens Proviantering.

Politie og commerce collegii tilforordnede samt Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi tilskikke eder herhos rigtig copie af en til os fra os elskelig Johan Bertram Ernst etc. indkommen allerunderdanigste memorial af den 6 decembris sidstafvigt, hvorudi hand allerunderdanigst beretter, at siden forbudets løsgivelse paa korn vahres udførsel den 25 octobris nest tilforn skal prisen paa saadanne vahre kiendelig være steegen, og at den endnu i henseende til den omgang, som med deslige kornvares udbringelse af landet igiennem neutrale nationers hænder til vores fiender skal gaa i svang, vil blive høyere, giørendes derhos allerunderdanigst forslag om et magazins indrettelse her i staden omtrent paa den foed, som det i aaret 1713 allernaadigst var befalet at indrettes, med videre des indhold, som j selv etc. Og er voris etc., at j tillige med os elskelige præsident, borgemestere og raad her sammesteds, som og herom allernaadigst er beordret, samtlige eders allerunderdanigste betænkende herover os med allerforderligste allerunderdanigst tilstiller, saa og derhos indberetter, hvorledes det seenest stadens proviantering har været fuldbyrdet, saa og om nogen er kommen til for kort derved, item hvor viit og paa hvad maade. Dermed etc. Hafniæ d. 4 ianuarii anno 1715.

Lige saadan en ordre gik samme dag til magistraten i Kiøbenhavn mutatis mutandis.

Sæl. Tegn. LX. 9.

VIII s.342

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 25 18:48:31 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top