eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.522

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 325
Nummer: 522


<-Forrige . Indhold . Næste->

522.

10 Juli 1714.

Om Indpas i Vognmandslavets Næring.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som en deel af vognmændene i voris etc. Kiøbenhavn paa vognmands laugets vegne sammesteds for os allerunderdanigst klageligen har andraget, hvorledes deris laug tid efter anden formedelst dend indpas, dem af bryggere, bagere, bleegemænd, haugemænd og andre, som holder heste og vogne, tvert imod de dem allernaadigst forundte laugs articler tilføjes, gandske skal svekkes og forarmes, foruden at en deel, naar de haver samlet nogle faa penge tilsammen, skal practicere sig ind i deris laug, laane og borge sig frem og kand dog ey derved komme afsted med at befordre saa vel voris som byens og fremmedes reiser, lauget til ruin og undergang, saa er voris etc., at j herefter nøye examinerer og med dem, som i vognmands lauget tages, indseende haver, at ingen admitteres, som ei med saa mange dygtige heste og vogne, som ere deris egne, findes saaledes forsynede, at de baade kunde have nok til at giøre de dennem tilfaldende reiser med, saa og derforuden til de gadevogne, som i staden maa holdes, desligeste at de ikke med saadan gield ere behæftede, at deris vogne, kort efter at de ere komne udi lauget, dem af deris creditorer skulle fratages. Dermed etc. Hafniæ d. 10 iulii anno 1714.

Sæl. Tegn. LIX. 671-72.

VIII s.325

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 23 11:52:38 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top