eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.516

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 322-323
Nummer: 516


<-Forrige . Indhold . Næste->

516.

23 Juni 1714.

Om Ophjælpning af Manufakturet i Guldhuset.

Obr. og vice commandant Andreas Franch med fleere.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Anthon Werner af voris etc. Kiøbenhavn for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes ey aleene det saa kaldede Guldhuus sammesteds tillige med det derudi værende manufactur værk skal paa nogle aarstid, formedelst de med ham og hans forige consort Peter Lampe oprettede contracter ikke altid skal være blevne efterlevede, og ellers i henseende til en og anden paakommen tilfælde, særdeles da den smitsomme sygdom der grasserede, være kommen i stor decadence, men end og, at hand selv med hustru og børn derud over er geraaden i slet tilstand, med allerunderdanigste begiering, at vi commissarier til sligt at undersøge allernaadigst ville forordne, da som vi finder det meget tienligt, at

VIII s.322

dette manufactur bliver igien hiulpen i stand, er voris etc., at j samtlige tilsammen træder, forberørte Guldhuus med det derudi værende manufactur verk udi øyesyn tager og med fliid undersøger, om dette manufactur igien kunde bringes i stand eller ey. Hvorom j j da os eders allerunderdanigste relation etc. Dermed etc. Gottorph den 23 iunii anno 1714.

De, som denne befaling udgik til, vare fornevnte obr. Andreas Frank, iustitz raad Christopher Hartman, iustitz raad Hans Meyer og Hans Stywe, borger i Kiøbenhavn.

Sæl. Tegn. LIX. 642-43.

VIII s.323

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 23 11:21:27 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top