eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.51

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 27
Nummer: 51


<-Forrige . Indhold . Næste->

51.

11 Maj 1708.

Om Indkvarteringsskatten.

Etats raad Povel Winding med fleere.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi eder den 15 novembris anno 1707 anlangende jndqvarteringen her udj voris etc. Kiøbenhafn iblant andet allernaadigst haver befalet, at j hos vores general commissariats skriver Wodrof skulle giøre anfordring, at hand til eder leverer munster rullerne, at j der af kunde fornemme, hvor sterk garnisonen haver været her i staden fra aar 1700 til 1707 aars udgang, og vi nu af een til os fra eder indkommen allerunderdanigste memorial dat. d. 26 aprilis sidst forleden allernaadigst fornemme, at hand sig til eder saaledes haver forklaret, at hand allerunderdanigst formeener, at af samme ruller icke skulle kunde haves fuldkommen oplysning, refererende sig til, at voris deputerede ved general commissariatet under deris hænder aarligen tilstiller de committerede ved indqvarteringen fortegnelse og anviisning paa, hvor mange portioner skal udfærdiges, samt hvor sterck garnisonen er her i staden, med hver regiment og sine compagnier og deris mandskab specificeret, hvilke assignationer vedkommende haver ladet eder in originali tilstille, saasom indqvarteringen der effter regleres, hvorfore j allerunderdanigst ville fornemme hos os, om j til jndqvarteringens videre examination maa antage bemelte general commissariatets assignationer og anviisninger uden at lade alle munster rullerne fra fornævnte voris general commissariats skriver Wodrof affordre, saa give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi allernaadigst haver for got befundet, at j udj eders examination følger munster rullerne effter voris til eder allernaadigst ergangne befaling. Dereffter j etc. Befalendis etc. Hafniæ d. 11 maji 1708.

De, som forskrevne befaling gick til, vare foruden bemelte etats raad Winding effterskrevne, nemlig justitz raad Peter Worm etc.

Sæl. Tegn. LVI. 367-68.

VIII s.27

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 1 12:31:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top