eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.502

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 317
Nummer: 502


<-Forrige . Indhold . Næste->

502.

6 April 1714.

Om Studenternes Ligbæring.

Politie og commerce collegio.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som os allerunderdanigst er refereret de articler, som j os elskelige Niels Slange etc. og Morten Munk etc. have forfattet for studenterne ved universitetet her i voris etc. Kiøbenhavn anlangende liigbæren her sammesteds i anledning af voris til eder samtlige udi politie og commerce collegio, saa og ellers a parte til os elskelige rector og professores ved fornevnte universitet den 2 septembris udi nest forgangen aar udgiven befaling til at indrette de eder den tid tilskikkede articler saaledes: at studenterne ved voris dennem den 4 maji 1712 om samme liig bæren allernaadigst given privilegium kunde blive maintineret, saa give vi eder hermed tilkiende, at efterdi studenterne ved ovenbemelte dem allernaadigst bevilgede liig bæren nyder et beneficium til en civil forretning, som virkelig under politien henhører, saa bør de i samme forretning, og ey videre, staa under politien. Og drages de ingenlunde derved fra deris rette forum imod universitetets privilegier, men ellers, paa det at universitetet ey skal kunde klage over noget indgreb imod sine privilegier, saa have vi allernaadigst funden for got saaledes at anordne, at naar nogen studenter skal ansees til straf eller bøder, som politiemesteren efter politie forordningen alleene kand decidere, skal ham en af professorerne adjungeres, og om det er straf eller bøder af høyere importance, da tu af professorerne tillige med 2de af politie collegio derudi at kiende. Derefter j etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 6 aprilis anno 1714.

Sæl. Tegn. LIX. 549-50.

VIII s.317

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 22 22:24:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top