eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.492

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 312-313
Nummer: 492


<-Forrige . Indhold . Næste->

492.

19 Feb. 1714.

Om Gadeløgternes Tænding.

Kiøbenhavns brandvæsens directeurer.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi have for got befunden, at lychterne paa gaderne her i staden de aftener og nætter, som formedelst taage, snee eller regn veyr maanens skin kunde hindres at igiennem trænge, endskiønt det ellers maatte være paa de tider, at den skulle skinne, skal lige saa vel strax om aftenen, saa snart det bliver mørkt, som paa de u-maanlyse tider efter politiemesterens tabel anstikkes, og de omkostninger, som i slige extraordinaire tilfælde kunde med gaa, naar derover en pertinent beregning er giort, af brand cassen refunderes. Dog som nætterne nu imod foraaret bliver kortere, saa kand det med saadan ny anstalt indtil nestkommende Mortensdag bero. Derefter j etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 19 februarii anno 1714.

Politiemester Johan Bertram Ernst.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Anlangende det, som du os udi din memorial og relation af den 29 decembris udi nest forgangen aar allerunderdanigst haver forestilt gade lychternes antending og lysning her i staden samt den derpaa gaaende omkostnings betaling, item angaaende et hundred rixdaler, som du haver begiert for vægternes og politie betienternes møye med at oplede de matroser, som forleden aar forstak sig, da de skulle gaa paa floden, give vi dig allernaadigst tilkiende som følger, at hvad lychternes antending sig anbelanger, da have vi for got befunden, at lychterne de aftener og

VIII s.312

nætter, som formedelst taage, snee eller regn veyer kunde hindres at igiennem trenge, endskiønt det ellers etc., skal lige saa vel strax om aftenen etc. efter din given tabel anstikkes, og de omkostninger, som i slige extraordinaire tilfælde etc. Men som nætterne nu imod foraaret etc. Anlangende ovenskrevne 100 rdrs. recompence til vægterne og politie betienterne, da kand du dertil et andet forslag end af matrosernes lehninger giøre. Derefter du etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 19 februarii anno 1714.

Sæl. Tegn. LIX. 494-96.

VIII s.313

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 22 16:18:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top