eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.475

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 304-305
Nummer: 475


<-Forrige . Indhold . Næste->

475.

8 Dec. 1713.

Om et Overfald paa Torvemester Nagel og paa en Vægter.

Politiemester Johan Bertram Ernst.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som du udi en din til os indkommen allerunderdanigste memorial af den 21 novembris sidstafvigt i henseende til det overfald, torvemesteren her i staden Carl Caspar Nagel løverdagen nest tilforn paa Amager torv af 3de artiglerie betiente og 2de baadsmænd skal være tilføyet, da hand der paa sit embedes vegne havde at forrette, har giort allerunderdanigst forslag, at paa det baade den skyldige kunde opdages, og det i tilstundende tid ved matrosernes ankomst kunde være andre lige sindede til skrek, vi ved trommeslag allernaadigst ville lade proclamere, at om nogen efterdags skulle understaa sig til at overfalde ærlige folk enten med u-sømmelig steenkastelse, og det allermeest fra bag til, eller i andre maader, den skyldige da med Bremmerholm skulle straffes, og om det er en dreng, da at pidskes udi Børnehuset, naar ingen drab paafølger, og saafremt nogen kunde anviise den person, som steen paa forbenævnte torvemester kand have kastet, saa at samme person ved neste vagt vorder arresteret og ham gierningen overbeviist, hand da

VIII s.304

til en recompence skal nyde tyve rixdlr. Og som du ellers iblandt andet tillige med allerunderdanigst haver andraget, at du fem personer skal have faaet arresteret, som synes at være skyldige udi den for nogen tid siden huggen og ilde medhandlet vægter ved navn Morten Johansen, og du derfor at komme med sagen til desto snarere og med mindre besværing til endskab og de skyldige at faa afstraffet, som ved videre opdagning under adskillige iurisdictioner maatte henhøre, allerunderdanigst haver været begierende og giort forslag om, at vi en commission dertil, som vidner kunde forhøre og sagen paakiende, allernaadigst ville forordne som og en procurator at anbefale sagen paa vægterens vegne at paatale, og at vi hannem derudi beneficium paupertatis allernaadigst ville meddeele, saa have vi samme dit allerunderdanigste forslag allernaadigst bevilget og ville, at du commissarier til sagen at paakiende med forderligste nævner. Derefter du etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 8 decembris 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 422-14.

VIII s.305

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 22 15:13:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top