eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.470

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 302
Nummer: 470


<-Forrige . Indhold . Næste->

470.

6 Nov. 1713.

Om tyrkiske Fanger i Arresthuset.

Johan Bertram Ernst, iustitz raad og politiemester.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Paa dit til os af den 19 octobris sidstafvigt indkommen allerunderdanigste forslag anlangende den i arresthuset her i voris etc. Kiøbenhavn værende Tyrkeske capitain og præst allernaadigst at maatte tillades med voris pas at reise til Constantinopel, medens de endnu havde penge til at reise med, dog at de efter egen tilbydelse først paa alchoranen efter den hos Tyrkerne sædvaanlig maade skulle af legge deris eed, at de om mueligt inden aar og dag eller i det høyeste inden tu aars forløb vilde i deris sted hidforskaffe fra Tyrkiet tvende eller 4re af voris sammesteds sig befindende fangne undersaatter og i mangel af dem da af den protestantiske confession samt derforuden bemøye sig at faa deris camerater udvexlede, med videre fornevnte din allerunderdanigste propositions indhold, give vi dig hermed allernaadigst til svar, at forbemelte præst kunde løslades og hand efter dit forslag reise bort, som da ved sin adkomst der kunde mage det saa, at der saa mange christne esclaver igien kunde blive løsgivne. Mens hvad sig capitainen anbelanger, da ville vi, at hand her tilbage forbliver, paa det deris rançon desto snarere kunde vorde befordret. Dog haver du præsten at tilholde, at hand, førend hand bort reiser, ved alcoranen lover inden en vis tid sig her igien at indfinde, og i fald at hand ey kom, da de andre derfor at skulle lide. Derefter etc. Hafniæ d. 6 novembris anno 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 389-90.

VIII s.302

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 22 13:50:23 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top