eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.469

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 301-302
Nummer: 469


<-Forrige . Indhold . Næste->

469.

6 Nov. 1713.

Om Præstens Naadsensaar ved Holmens Kirke.

Biscop hr. Christen Worm.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give dig hermed allernaadigst tilkiende, at angaaende den dispute, som er imellem os elskelig mag. Iver Brink, sognepræst til St. Nicolai kirke her i voris etc. Kiøbenhavn, og os elskelig mag. Søren Sevel, sognepræst til Bremmerholms kirke og provst ved voris søe etat og garnisonen sammesteds, som skal bestaa derudi, at fornevnte mag. Iver Brink paastaar at nyde fuldt naadsens aar fra den dag, hand kom fra Bremmerholms meenighed, hvor hand var sognepræst, og allernaadigst blev forflyttet til bemelte St. Nicolai kirke, indtil aarsdagen, til hvilket naadsens aar hand henregner den halve deel af et aars visze løn, og mag. Søren Sevel derimod formeener, at som hand i naadsens aar ey fik løn for et heelt aar, men alleeneste omtrent for 9 maaneder, hand ei kand give half deelen meere, end hand selv fik, have vi allernaadigst funden for got, at efter som forbemelte mag. Iver Brink har givet sin formands, afgangne mag. Geert Winckes, enke halfdeelen af et gandske aars visze løn, endskiønt hand ey selv oppebar lønnen uden for 43 uger, hand da af mag. Sevel derimod maa nyde halfdeelen af et aars visze løn, hvorimod mag. Sevel eller hans arvinger ligeledes i sin tid skal nyde halvdeelen af et aars visze løn, u-anseet nogen tid kunde gaa hen, inden kaldet med en sognepræst blev forsynet. Som vi og ellers have fornummen, at endeel af lønnen skal være tillagt sognepræsten for Bremmerholms meenighed for at holde brød og viin til kirken, saa haver du at tilkiende give mag. Brink, at hand af den deel ei kand paastaa nogen naadsens aar, med mindre hand udstaar tillige halfdeelen af den omkostning, som gaar paa viin og brød, og ville vi, at

VIII s.301

herefter det alting imellem efterkommerne saa forholdes skal. Derefter du etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 6 novembris anno 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 387-89.

VIII s.302

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 22 13:45:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top