eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.466

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 299-300
Nummer: 466


<-Forrige . Indhold . Næste->

466.

23 Okt. 1713.

Om Nedsættelse af en Kommission om Lavenes Ophævelse.

Politie og commerce collegio tillige med Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som vi ey alleene den 13 martii anno 1703 allernaadigst haver anbefalet visze commissarier, nemlig voris forige geheime raad afgangne hr. Niels Krag, voris forige etatz raad og politiemester afgangne Claus Rasch, os elskelig etatz raad Niels Slange og en af de saa kaldet 32 mænd her i voris etc. Kiøbenhavn, som af magistraten sammesteds skulle udnævnes, hvilke tillige med magistraten paa et beleiligt stæd til visze tider skulle sammenkomme, der med hin anden flittig at eftersee et hvert laugs articler her i staden og derefter give deris allerunderdanigste betænkning, om derudi nogen forandring fornøden kunde eragtes, men end og den 5 augusti anno 1707 allernaadigst beordret os elskelig voris tilforordnede i politie og commerce collegio at give deris allerunderdanigste betænkning anlangende laugene, om deris conservation i den stand, de da fandtes, kunde være publico til nytte, og om det ey var gavnligere, at enhver, naar hand havde giort sit mesterstykke og borgerskab vundet, blev tilladt at arbeide, end at hand formedelst medgaaende bekostninger skulle tvinges til sig herfra til andre steder

VIII s.299

at begive, og saa som dermed endnu ey til nogen endelighed er kommen, saa er voris etc., at efterdi staden formedelst sidste smitsom sygdom paa jndvaanere og i sær af handverker temmelig er formindsket, j da strax forskrevne verk tillige med os elskelige præsident, borgemestere og raad, som og voris allernaadigst ordre herom haver bekommet, eder foretager, med hver andre flittig confererer og grundig overveyer, om det skulle være tienligt, at laugene blev ophævet og en hver tilladt at nære sig af det, hand haver lært, som hand best kunde, eller hvorledes j det nytteligst for publico maatte befinde, saa at det kunde være taaleligere og lættere for dem, som ville for mestere i laugene indtages, end det nu omstunder er, saa fremt j ey skulle eragte gavnligt, at laugene bleve opgivne, paa det staden igien kunde peupleres, og os saa derom, det snareste mueligt er, eders allerunderdanigste betænkning tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 23 octobris anno 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 372-73.

VIII s.300

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 22 13:29:45 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top