eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.465

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 298-299
Nummer: 465


<-Forrige . Indhold . Næste->

465.

23 Okt. 1713.

Om Udgifter ved Mesterstykker.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som Anna Catharina, afgangne snedker Damins enke, her af voris etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst klageligen haver andraget, at hun i pestens tid haver mist sin mand og derhos sin hørelse og dog med en snedker dreng sig hid indtil armeligen opholdt, allerunderdanigst derhos anholdendes om voris allernaadigste tilladelse at maa holde en svend, saa som der vel efter hendes allerunderdanigste foredragende skulle kunde findes den, som vilde være deelagtig med hende i kaarset, dersom hannem allernaadigst maatte gives frihed for mesterstykke at giøre og forskaansel for de store udgifter, som deraf dependerer, saa

VIII s.298

give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi efter slig beskaffenhed allernaadigst have bevilget, at samme svend maa for mester svends aar at udstaa allernaadigst være befriet, dog at hand for at komme i lauget sit mesterstykke bør giøre, paa det lauget ikke med u-dygtige mestere skulle blive opfyldt. Og paa det hverken denne svend eller andre haandverkers svenne, som for mestere i laugene ville indtages, skulle besværges med de excessive depenser, som i omkostninger, tractamenter og deslige u-lovlige exactioner skal bestaa, og som strider imod den om laugene den 23 decembris 1681 allernaadigst udgangne forordning, haver j strax alvorligen at forbyde oldermændene samt haandverks mesterne og svennene efterdags enten at udgive eller fordre deslige u-nøttige omkostninger og derhos at anbefale dem, at de herefter, naar noget mesterstykke skal forfærdiges, det for politie og commerce collegio anmelder, da en af politie betienterne kunde ordineres at være overværendes og have opsigt med, at intet deslige gaar i svang, for hvilket hand kunde nyde en rixdlr. og ey derover. Derefter j etc. og derom etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 23 octobris anno 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 370-71.

VIII s.299

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 22 13:24:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top