eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.458

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 295-296
Nummer: 458


<-Forrige . Indhold . Næste->

458.

30 Sept. 1713.

Om en Sag mellem Torvemesteren og nogle Konsumptionsbetjente.

Politie og commerce collegii tilforordnede.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi tilskikke eder herhos en til os fra os elskelig Johan Bertram Ernst etc. indkommen allerunderdanigste memorial angaaende, at byefogden her udi voris etc. Kiøben-

VIII s.295

havn Envold Brun ey skal have villet anseet een til byetinget til vidners førelse paatalt sag angaaende torvemesteren Carl Caspar Nagel, som udi hans politie forretninger af nogle consumptions betiente skal være overfalden, for at være en politie sag, men paastaaet stemplet papiir og skriver penge udi retten, førend hand tingsvidne skal ville udstæde, anholdende derfor allerunderdanigst, at saavel denne som andre deslige sager, som af hannem eller hans fuldmægtig paa hans ordre til byetinget indstævnes, maatte der som en politie sag ant ges, des videre indhold j selv etc. Thi er voris etc., at j saavel angaaende denne sag i sær som hans allerunderdanigste ansøgning i almindelighed eders allerunderdanigste erklæring tillige med suppliquen og bilagerne in originali etc. Dermed etc. Hafniæ d. 30 septembris anno 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 347-48.

VIII s.296

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 21 21:09:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top