eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.45

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 24-25
Nummer: 45


<-Forrige . Indhold . Næste->

45.

16 Marts 1708.

Om Indpas i Kandestøbernes og Løgtemagernes Næring.

Politie rettens tilforordnede.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom Henrich Hooglant, Diderich Hooglandt, Wilhels Hooglant, Hein Decher og Jan van Meurs, borgere og jndvaanere her j voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage og sig beklage, hvorledis kandestøberne og løgtemagerne her sammestedz har søgt at forbyde dem at handle med hvis forarbeidet tin og blich, som de fra Holland hid indforskriver og deraf voris told og andre rettigheder erlegger, med allerunderdanigst begiering dem at maatte benaades, deris handel fri hereffter som tilforn at maatte bruge, hvorimod kandestøberne og løchtemagerne iligemaade allerunderdanigst har forestilt den skade og jndpas, dem ved saadanne vahres indførsel tilføyes, og derfor anholdt ved deris laugs articler at maatte beskyttes, og vi af eders herom

VIII s.24

indkommen allerunderdanigste erklering har fornummen, at disse 3de partier om forbemelte deris dispute icke til nogen foreening, effter hvis j dennem har proponeret, har vaaren at bringe, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi allernaadigst haver for got befunden derudinden at anordne, at det forbemelte hollandske kræmmere ey maa være tilladt at have andre eller fleere sorter af ovenommeldte forarbeidet tin og blick i deris boder at selge og forhandle end thee- og caffe potter og doser, malede torve- og salade-spande, sukker-bøszer og saltkar. Hvilchet j de vedkommende til allerundanigste effterretning haver at tilkiende give. Befalendes etc. Hafniæ d. 16 martii 1708.

Sæl. Tegn. LVI. 323.

VIII s.25

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 1 11:44:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top