eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.442

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 288-289
Nummer: 442


<-Forrige . Indhold . Næste->

442.

26 Juli 1713.

Om Drikkepenge til Byfogden og Raadstueskriveren ved Boers Afslutning.

Kiøbenhavns magistrat og byefogden sammesteds.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi u-gierne have fornummet, hvorledes sig paa nogle aars tid ved arveskifterne og udlegge udi falliters forladte boer i blandt borgerskabet her udi voris etc. Kiøbenhavn skal have indsneget stor misbrug, i det i ikke alleeneste eder selv som rettens betiente for eders u-mage og forretning meere skal have tillagt, end udi loven og det allernaadigst udgangne reglement om Kiøbenhavns retters betienters løn og skriver penge af dato 22 martii anno 1684 og andre allernaadigst udgangne forordninger er tilladt, men end og saa at byfogdens og raadstueskriverens fuldmægtige skal være bleven given drikke penge, som undertiden end og saa skal stige fra tu til tiuge rdr. efter boens midler og tilstand,

VIII s.288

altsammen under det navn af en villig gave efter egen behag, j lige maade, hvorledes du voris byefoget lige saa vel som din formand skal tage forseglings penge for de mundtlige kald og varsel, som til byetinget gives, da dog intet skriftligen udstædes eller forsegles, saa lade vi eder hermed vide den store mishag, vi derudi have, og eder hermed alvorligen befale, at j ikke alleeniste disze, men end og saa alle andre deslige lovstridige maader og paafund strax afskaffe og rette, men end og saa, at j samtlige og en hver for sig herefter udi alle eders forretninger entholder eder fra at fordre eller tage noget videre, end hvad loven, reglementet og andre allernaadigst udgangne forordninger tillader, saa fremt j ikke efter lovens første bogs 25 capitels 29 art. uden ald naade ville være anseete og straffede. Hvilket j og eders underhavende skrivere og betiente have at tilholde og tilkiende give og med dennem den indseende have, som j selv agte at forsvare. Og saasom vi herforuden fornemme, hvorledes falliters forladte boer af dig voris byefoget alleene foretages og forvaltes, som og tilforn skal have været maneer, uden at nogen af magistraten sig dermed befatter, u-anseet at det strider imod de allernaadigst udgangne forordninger af 17 maji anno 1690 og 19 ianuarii anno 1692, som dertil beskikker øvrigheden og rettens middel, saa lade vi dig hermed vide, at saadant ei meere maa skee, men hermed allernaadigst befale eder borgemester og raad, at j herefter eder tillige med bye-fogden saadanne forladte boer lige saa vel som sterbboerne antage og dertil tillige med hannem efter loven og forordningerne værer ansvarlige. Derefter j etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 26 julii anno 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 231-32.

VIII s.289

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 21 19:37:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top