eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.44

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 23-24
Nummer: 44


<-Forrige . Indhold . Næste->

44.

10 Marts 1708.

Om Indkvarteringsskatten.

Etats raad Povel Winding med fleere.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi af eders til os af den 16 februarii sidst afvigt allerunderd. indleverte memorial maa fornemme, hvorledes raadmand og stadens conducteur os elskel. Elovius Mangor skal giøre adskillige indvendninger for at befries at giøre den forklaring om jndqvarteringen udj vores etc. Kiøbenhavn, som j af hannem haver været begierende, og at hvis hand sligt skulde forrette, megen tid vilde medgaa, førend den eder anbefalede commission kunde komme til endskab, da paa det voris allernaadigste villie med forderligste kunde effterkommes, haver j af bemelte Elovius Mangor at

VIII s.23

lade give eder een fortegnelse paa alle rodmesternes navne, som udj de sidste 8 aar til jndqvarterings penge at beregne, indsamle og uddeele ere blevne brugte og endnu bruges. Saa skal og de vedkommende pligtig være, til eder at levere de ruller og mandtaller in originali, hvoreffter jndqvarterings pengene af stadens jndbyggere i fornevnte tider ere bleven oppebaaren, naar j det begierendes vorder. Derefter haver j imellem eder saaledes en repartition at giøre, at eenhver af eder igiennem seer visse qvartalers billetter og sig derom af rodmesterne ald underretning lade give, paa det j et hvert aars qvantum, hvor høyt jndquarterings pengene saavel af grunden som for borgerlig næring sig kand have beløben, tillige med de huuse, som enten effter forordninger, efter sær befalinger eller paa andre maade for jndqvartering at betale kunde være befriede, accurat kunde vide og os derom grundeligen allerunderdanigst referere. Skulde j for det øvrige finde for got, nærmere efterretning og forklaring om et eller andet dette verk vedkommende af Elovius Mangor at begiere, og hand samme efterretning kunde have ved haande, haver j hannem at tilholde, uden ophold sligt udj commissionen at indlevere, til hvilken ende j hannem copie af denne voris allernaadigste befaling haver at meddeele. Dermed etc. Hafniæ d. 10 martii 1708.

Commissarierne vare foruden fornevnte etats raad Povel Winding endog justitsraad Peter Worm, justits raad Sigfred Friis Dverig, justits raad Friderich Rostgaard samt camer raad Peder Rasmusen.

Sæl. Tegn. LVI. 309-10.

VIII s.24

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 1 11:37:55 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top