eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.431

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 279-280
Nummer: 431


<-Forrige . Indhold . Næste->

431.

3 Maj 1713.

Om Indrettelse af en Hittebørns-Stiftelse.

Politie og commerce collegii tilforordnede.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi i henseende til den bedrøvelige og onde med fart med spæde børns ombringelse og henkastelse i canalen og andensteds udi vores etc. Kiøbenhafn efter eders allerunderdanigst giordte forslag allernaadigst have funden for got, at i bemelte Kiøbenhafn vorder indrettet et waysen- eller hittebørns huus, hvor der paa døren skulle være saa stoert et trug, at derudi et svøbelse barn med en klokke kunde ligge, og skulle samme trug saaleedes være indrettet, at naar der blev givet tegn med klockens ringen, at derudi noget barn var lagt, det da kunde inddreies til huset

VIII s.279

og barnet deraf til forpflegning indtages, paa det saadanne ugudelige mødre, som sligt, endeel af desperation, endeel af armod og letfærdighed, begaar, kunde uden frygt for at blive røbet henlegge børnene til forpflegning, saa er vores etc., at j med ald flid giører den anstalt, at fornefnte waysen- eller hittebørns huus jo før jo bedre bliver indrettet. Til hvis indrettelse vi da ville, at de midler skal bruges, som i contagionens tid af een og anden til fader- og moderløse børn ere givne, samt hvis vi af det Lewenholmske, confiscationen i Aalborg og af opbragte skibe de fattige allernaadigst have tillagt, hvor foruden vi og til samme huses anskaffelse en egen collect bog allernaadigst ville have bevilget. Ellers skulle til samme børns føde og education tages de penge, som gives udi tavlerne, naar vi kunde være fraværende og paa reisen, eller og saadan bekostning at giøres af de fattiges almindelig cassa. Mens som mand ey kand lide paa nogen seddel om slige børus daab, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi allernaadigst have anbefalet biscopen over Siellands stift os elskel. hr. Christen Worm at giøre den anstalt, at der ved præsterne fra prædikestolene i Kiøbenhafn bliver kundgiordt, at enhver moder, som haver født et barn og det enten ey tør være bekiendt eller og det ey kand opføde, skulle ved et bud lade sligt angive for en af stadens sognepræster, som foruden at giøre nøyere efterforskning om den sag skal lade det henbære til byefogden, som igien skal skicke det til de committerede, paa det at alle slige børn, som i saa maade henbæres, kunde døbes. Dermed etc. Husum den 3 maji 1713.

Biscop Worm.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vores allernaadigste etc, er, at du ved præsterne fra prædikestolene lader kundgiøre, at enhver moder, som haver født et barn og det enten ey tør være bekiendt eller det ey kand opføde, skal ved et bud sligt angive for en af stadens sognepræster, som foruden at giøre nøyere efterforskning om den sag skal lade det bære hen til byefogden og byefogden igien skicke det til de committerede, paa det at slige børn, som henbæres, kunde døbes, saasom mand ellers ey kand lide paa nogen seddel om deres daab. Dermed etc. Husum den 3 maji 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 154-56.

VIII s.280

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 20 18:32:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top