eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.43

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 22-23
Nummer: 43


<-Forrige . Indhold . Næste->

43.

2 Marts 1708.

Om Indpas i Sværdfegernes Næring.

Politie rettens tilforordnede.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Saasom sverdfeyerne her i voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver andraget og sig beklaget, at uanseet udj den 6 punct i de dennem d. 14 maji anno 1685 allernaadigst givne laugs articler alle og enhver forbydes at falholde noget side gevehr, fæster eller hvis dertil hører, som uden

VIII s.22

lands fra er indført, under slige fæsters fortabelse til Børnehuset og angiveren til lige deeling, hvorved politiemesteren og dend 4 ianuarii anno 1698 og den 23 iunii anno 1700 allernaadigst er bleven befalet, lauget at maintenere, saa skal dog adskillige personer, som her til staden ankommer, mange fremmede fæster med sig føre og dem, til sværdfeyernis største skade i deris næring, her forhandle, hvilchet i sær af en person ved nafn Gotfried Wulfran, bernsteen-dreier, forgangen sommer fra Berlin her ankommen, skal være skeed, af hvilche Wulfrans her indførte fæster sværdfejerne 2de skal have attraperet og dennem i politie cammeret leveret, og vi af eders herom til os indkommen allerunderdanigste erklæring haver fornummen, sverdfeyerne til deris allerunderdanigste klagemaal over fornefnte Gotfried Wulfran at være beføyet, saa og at hand ei for eder har produceret nogen voris particulier tilladelse uden allene for elfenbeens og bernsteens dreyet arbeid, saa give vi eder hermed tilkiende, at effterdj j tilstaar, fornefnte Gotfried Wulfran at have bevilling at selge elfenbeens og bernsteens dreiet arbeide, saa kand ham og bevilges kaardefæster af samme materie at forhandle, men icke af nogen anden materie videre end, som hands privilegier lyder, og det saa lenge sverdfeyer lauget beviser, self fæster af deslige materie at kunde forfærdige. Og bør de 2de arresterte kaarde fæster, saa fremt de ere giorte af elfenbeen eller bernsteen, ham tilbage leveres, om af ingen vedkommende angaaende toldens forsvigelse prætension derpaa giøres. Men hvis de arresterede fæster skulle være af anden materie, de da at være confisquerede. Hvilcket j de vedkommende haver at kundgiøre. Befalendis etc. Hafniæ den 2 martii 1708.

Sæl. Tegn. LVI. 301-02.

VIII s.23

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 1 11:25:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top