eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.423

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 275-276
Nummer: 423


<-Forrige . Indhold . Næste->

423.

7 April 1713.

Om Stadens Forsyning med Levnedsmidler.

De tilforordnede ved politien og commercien.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Vi tilskikke eder herhos de til os fra os elskel. præsident, borgemestere og raad her udi vores etc. Kiøbenhafn, saa og fra vores politiemester og fra endeel af stadens 32 mænd indkomne allerunderdanigste memorialer med hos følgende bilager, hvoraf i almindelighed fornemmes, hvad vanskeligheder der fore falder i den saa høynødvendig stadens proviantering, hvilke vanskeligheder dog deels ved de anstalter, som i de allereede af 7 martii til bemelte præsident, borgemestere og raad og andre vedkommende allernaadigst udgivne befalinger ere giorte, lenge siden hafde kundet være afhiulpet, end dog magistraten ikke i bemelte deres memorialier

VIII s.275

melder et ord specialiter om og hvorviit de til een og anden af disze vanskeligheder at afhielpe har endnu efter saa lang tid ladet dennem være angelegen samme vores allernaadigste ergangne befalinger allerunderdanigst at efterleve. Og er hermed vores etc., at j eder denne stadens saa høy fornødne proviantering alvorligen antager og uden ringeste tids spilde efter forbemelte vores allernaadigste befalinger, hvoraf eder herhos copier tilsendes, det snareste mueligt i verk setter og befordrer, paa det at den tid, som allereede er forsømt, igien kand indhændtes. Til hvilken ende j haver at conferere med magistraten om de forefaldende vanskeligheder og enten selv derudi at decidere, saaviit efter bemelte vores allernaadigste befalinger skee kand, eller og eders allerunderdanigste rapport og betænkende om hver punct i sær specialiter at indgive til vores nærmere allernaadigste resolution. J særdeeleshed haver j at giøre forslag, hvorledes det behøvende forskud, saaviit u-omgængelig maa og skal giøres, kand af een eller anden publique fonds tages til refusion igien, naar de indkommende vahre med tiden selges og afhændes. Og saasom postbrevenes betaling giver nogen vanskelighed, saa er vores etc., at alle de her fra afgaaende breve, som concernerer denne stadens proviantering, skal ved een af eder tillige med eders collegii secreterer først eftersees, at ingen undersleb i post intraderne derved begaaes, dernest med collegii segl forsegles og saaleedes gaa post fri. Desligeste haver j at notificere alle vedkommende, at postbrevene, som angaaende bemelte proviantering hidsendes, skulle gaa under collegii convolut og i lige maade være fri for postpenge deraf at betales, hvilke breve ved deres ankomst paa samme maade af bemelte tvende personer eftersees for at hindre ald undersleb, førend de til vedkommende leveres. Derefter j etc. og uden nogen forsømmelse om ald forskrevne fornøden anordning at giøre. Befalendes etc. Hafniæ den 7 aprilis 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 113-14.

VIII s.276

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 20 17:43:54 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top