eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.419

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 273
Nummer: 419


<-Forrige . Indhold . Næste->

419.

25 Feb. 1713.

Om Irettesættelse af Bagernes Oldermand.

Kiøbenhafns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi saa vel af den til os fra os elskelige vores tilforordnede ved politien og commercien som af eders allerunderdanigste indgivne erklæringer paa Madts Jensen, forhen borger og bager i vor stabelstad Nyborg, som sig nu her i vores etc. Kiøbenhafn haver nedsat og sit borgerskab taget, hans allerunderdanigste ansøgning om at maatte allernaadigst blive tilladt uden mesterstykke at giøre sig af samme bager-profession at ernære og som en mester i bager lauget her sammesteds antages, have maat fornemme, at oldermanden for bemelte bagerlaug Christopher Bræmer sig skal have understaaet icke alleeniste ey at ville lade sig indfinde, naar hand paa raadstuen af eder haver været opkaldet for hannem udi lauget som mester at indskrive, men end og saa for politie og commerce collegio tvert imod den om laugene allernaadigst udgangne forordning ville paastaa, at bemelte Mads Jensøn nu igien skulle giøre sit mesterstycke, førend hand hannem ville indskrive, foruden een og anden uskickelig opsetzighed, som hand sig haver ladet med forlyde, saa er hermed vores etc., at j fornefnte oldermand Christopher Bræmer for eder paa raadstuen opkalder og hannem for saadan sin uskickelige opsetzighed tilbørligen til rette setter og derhos befaler ham forberørte Madts Jensen strax udi bagerlauget at indskrive, og saa fremt hand sig derudi endnu i ringeste maader skulle vegre, have j hannem strax fra sit oldermandskab at afsette og en anden udi hans sted at anordne. Dermed etc. Hafniæ den 25 februarii 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 70.

VIII s.273

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 20 17:26:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top