eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.403

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 266-267
Nummer: 403


<-Forrige . Indhold . Næste->

403.

20 Dec. 1712.

Om Udskrivning af en Krigsskat.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4tus. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi formedelst disze viit udseende conjuncturer og vores arméer til lands og vands udi en erynskelig stand at kunde erholdes høyligen er foraarsaget en krigsstyr for tilkommende aar at lade paabyde og til den ende allernaadigst funden for got mand taller over alt paa vores kiere og tro undersaatter, geistlig og verdslige, ingen undtagen, tilforne og betimelig at lade forfatte og da om taxationen allernaadigste anstalt ville lade

VIII s.266

giøre, thi er nu hermed vores etc., at j paa alle dennem, som her udi vores etc. Kiøbenhafn ere boende, voris ministri og alle, som udi rangen ere begrebne, voris betiente, borgere og jndvaanere, saa og de, som sig hos andre opholde, eller logerende, gifte og ugifte, myndige og umyndige personer, som enten middel, bestilling eller næring have, aleene undtagen tieniste tiunde, som tiener for kost og løn, ved rodmesterne, en hver for sit qvarteer, tillige med tvende udi et hvert qvarteer boesiddende forstandige borgere lader forfærdige udførlige mandtaller, som skal forklare en hvers charge, bestilling og handtering, næring eller brug, hvilke mandtaller j det allersnareste mueligt haver at lade samle og efter haanden, ligesom de kand indkomme, selv eftersee og examinere, at ingen, i hvem de ere, som forberørt, forbigaaes, saa og dennem i det allerseeneste inden nestkommende medio januarii udi voris rente cammer indlevere. Og som det voris tieneste høyligen udkræver, at mandtallerne til bemelte tid kand vere forfattet og indleveret, da i fald i skulle befinde, at de ikke saa snart ved rodmesterne og tvende borgere udi et hvert qvarteer aleene skulle kunde lade sig giøre, saa er det vores allernaadigste villie, at j fleere efter eget got befindende der til instruerer og et qvarteer imellem dennem repartere, at mandtallerne, som for er meldt, uden nogen forhaling eller ophold kand bringes til endelighed. Dermed etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 20 decembris 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 917-18

VIII s.267

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 19 19:53:31 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top