eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.40

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 21
Nummer: 40


<-Forrige . Indhold . Næste->

40.

12 Dec. 1707.

Beskikkelse af en Vice-Branddirektør.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi allernaadigst haver for got befundet at adjungere os elskel. Gotfried Fux etc. en vice-brand directeur, som ham i samme hans tieniste og forretning saavel i hans lovlig forfald eller svaghed ved paakommende u-lykkelig jldebrand som ellers, om jldsvaade paa meere end et sted paa en tid (det Gud naadelig afvende) sig maatte til drage, kunde til hielp komme, og derfor allernaadigst beskikket og forordnet, saa og etc. Gregers Romer til at være vice directeur over brandtverket her udi voris etc. Kiøbenhavn. Thi skal hand være os som sin absolut etc. J særdeelished skal hand sig udi samme bestilling ædruelig, aarvaagen, flittig og vindskibelig lade finde, saa og rette sig efter hvis instructioner og ordres, som hannem af voris forbemelte brand major vorder givet saavel angaaende opsigt med sprøiterne som over de andre brand betienter at commandere, saa og ellers efter andres ordre uden bemelte brand majors consens intet med sprøiterne eller brandfolkene, være sig munstring, sprøiternes approbation eller exercering, sig at foretage, men i det øvrige sig saavel i samme vice brand directeurs tieniste som udi alle andre maader saaledis skicke og forholde, som det en ærlig etc., effter dend æed, hand os etc. Forbydendes etc. Hafniæ dend 12 decembris 1707.

Sæl. Reg. XLIV. 439-40.

VIII s.21

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 30 21:05:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top