eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.4

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 2-3
Nummer: 4


<-Forrige . Indhold . Næste->

4.

24 Juni 1707.

Om Bækkeners Udsættelse for Kirkedørene til Løskøbelse af Søfolk, der ere fangne af algierske Sørøvere.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efter som vi dend 5 martii sidst forleden allernaadigst haver bevilget, at bekkener maatte udsettes for kirkedørene udi vore kongeriger for alle og eenhver, som der udi nogen hielp ville give til eendeel voris undersaatter ved 40 personer deris ranzon, som med et skib fra vor kiøbstæd Bergen paa reisen til Livorno af tvende tørkiske søe røvere trende miile paa denne side Cadix ere blevne overvældigede og for sclaver til Algier opbragte, og magistraten i bemelte vor kiøbstæd Bergen nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at det alt formeget er vendteligt, at hvis i saamaader ved bekken for kirkedørene vorder indsamlet, neppe skal kunde strekke sig til nogle faa af disze fangne matrosers løszning, ihenseende at der iblant skal være de, som efter skrivelse skulle ville koste hver 900 rdr. og der over, førend de kand fri komme, da have vi effter slig beskaffenhed samt herom allerunderdanigst giorte etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at foruden bekkens udsettelse for kirkedørrene maa got folk over alt i bemelte voris kongeriger et hvert stifft for sig med collect bøger besøges om ydermeere hielp til forskrevne fangers løszning af deris sclaverie, ey paa tvilende, at eenhver, som derom anmodet vorder, jo af christen medlidenhed

VIII s.2

disze arme og betrengte sclaver med nogen videre hielp til deris løszning betenke, og at eenhver i samme bog tegner, hvad dend dertil af christelig gavmildhed giver. Og paa det at alting dermed kunde des snarere gaa for sig, saa anbefales hermed os elskel. præsident, borgemestere og raadmænd i voris etc. Kiøbenhavn dertil een collect bog at lade indrette og skickelige mænd tilnævne med dend at besøge alle vores betiente, geistlige og verdslige, saa vel som kiøbmænd og andre vore undersaatter der i staden og Christianshavn om hielp til disze arme fangers ranzon af deris sclaveri, og hvad penge i saamaader indsamles, at lade magistraten i vor kiøbsted Bergen eller deris fuldmegtige paa ansøgning imod behørig qvittering være følgagtig. Derefter magistraten i bemelte Kiøbenhavn sig etc. Givet etc. Friderichsborg d. 24 iunii 1707.

Sæl. Reg. XLIV. 323-25.

VIII s.3

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 26 16:06:33 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top