eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.396

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 263
Nummer: 396


<-Forrige . Indhold . Næste->

396.

21 Okt. 1712.

Om Bolværkernes Istandsættelse mellem Højbro og Vragerbroen.

De tilforordnede i politie og commerce collegio.

F. 4tus. Vor gunst tilforn. Efter som voris justitz raad og politiemester os elskel. Johan Bertram Ernst for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes bolverkerne paa adskillige steder ved canalerne her i voris kongel. residentz stad ere brøstfældige, allermeest imellem Høybroe og Vrager broen, fordi at ingen af dem, som boer der ved stranden, sig sin andeel der af vil antage, og i hvor vel hand om deris reparation haver ladet vedkommende mange gange erindre, saa skal dog paa en deel steder folkene ei være at formaa der til, undskyldende sig med materialernes nu værende dyre kiøb og mangel af penge, paa nogle steder skal og ingen vis anordning vere giort om, hvem som forskrefne bolverker og tilhørende brolegning bør ved lige at holde, da paa det bemelte voris politiemester kunde vide, hvem hand skal holde sig til, naar nogen brøstfældighed paa bolverkerne og deris tilhørende brolegning maatte findes, er hermed voris etc., at j strax verer betenkt paa at udfinde og inddeele alle de her i staden verende bolverker ved havnerne og canalerne og derhos at forfatte en anordning og reglement, hvo paa hver sted bør og skal holde bolverket ved lige, desligeste at udfinde og repartere, hvem det paa hvert beqvem sted tilkommer at lade langs canalerne nedsette de manglende tov-pæle, hvor ved skiberommene kunde fæstes, saasom skipperne ellers imod forordningen fast giøre deris skibe ved bolverkerne, og os samme eders forretning til vores allernaadigste approbation med forderligste allerunderdanigst at tilstille. Dermed etc. Hafniæ d. 21 octobris 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 866-67.

VIII s.263

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 18 20:01:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top