eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.39

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 20-21
Nummer: 39


<-Forrige . Indhold . Næste->

39.

9 Dec. 1707.

Om Guldsmedsvendenes Lade.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom Andreas Sørenssen og Andreas Borgh paa egne og samtlige guldsmed svennenes vegne her i vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, hvorledes oldermanden for guldsmed lauget Ditlef Brasenhoffer uden ald føye haver forbudet dennem deris lade og derved frataget dennem den frihed, som dennem anno 1696 den 10 augusti af da værende oldermand Christopher Fabricius og Marcus Reisenhof som ældste er given og de siden i 11 aar upaatalt haver beholdt, med allerunderdanigst begiering, at vi allernaadigst ville tillade, at de samme frihed fremdeelis maatte nyde og beholde, saa efterdi de guldsmedene givne laugs articler iblant andet tilholder, at svennenes bøsse udi oldermandens huus skal forvares, ville vi allernaadigst, at

VIII s.20

det derved forbliver, men dog paa denne maade, at svennene self beholder fri disposition over pengene og oldermanden med deris uddeeling sig intet at befatte, saalænge de dem ey til anden brug end efter laugs articlerne anvender, dernest at til deris bøsze bliver forfærdiget trende à parte laase, hvortil de tvende ældste svenne self beholder de tvende nøgler og oldermanden den tredie. Og skal det eyheller være svennene formeent, udi oldermandens huus tvende eller fleere gange om aaret, naar de deris indsamlede penge udi bemeldte oldermands overværelse ville eftersee, at tilsammenkomme. Derefter j etc. og herom etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ den 9 decembris anno 1707.

Sæl. Tegn. LVI. 237-39.

VIII s.21

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 30 21:00:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top