eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.387

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 259-260
Nummer: 387


<-Forrige . Indhold . Næste->

387.

13 Avg. 1712.

Stadfæstelse paa et Skøde paa en Gaard i Størrestræde.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efter som Peder Knudsen, borger og jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage og sig beklage, hvorledes i blandt hans breve og documenter med meere ved den udi hans da i boede huus i Grønne gaden den 10 martii sidst afvigt paakomne ulykkelige ildebrand skal være bleven opbrændt et Claus Brødersen, borger og jndvaaner hersammesteds, tilhørende skiøde paa hans gaard, liggende i Større strædet ud for Holmen, og derfor allerunderdanigst anholder, at efterskrevne copie deraf, vidimeret under byeskriverens Christopher Tønders haand at være saaledes i stadens skiøde register bog indført, maatte i stædet for det opbrændte original skiøde i alle tilfælde for gyldig eragtes, og lyder samme copie ord fra ord som følger.

Udskrift af Kiøbenhavns byes skøde register bog mandagen den 4 april anno 1701.

Nr. 9. 12 rdr.

Jeg Andreas Arentsen, Kongl. Majts. tolder udi Langesund, kiendes og hermed for alle vitterlig giør at have af fri villie og vel beraad hue med min kiere hustrues samtykke soldt og afhendt, saa som ieg og nu hermed selger, skiøder og afhænder fra mig, min hustrue og begge voris arvinger til sr. Claus Brødersen, borger og handelsmand her i staden, hans hustrue og begge deris arvinger en min gaard og eyendom i Kiøbenhavn, som ieg endnu selv beboer, liggende i Større strædet ud for Holmen imellem mag. salig Jens Hanszens forige og nu hr. etatz raad Viereggs gaard paa den eene og til hiørnet af Ulkegaden paa den anden side, lige som ieg den af Kongelig Majts. amtskriver og ridefoget udi Antworskov og Korsøer amter samt proviants forvalter i Korsøer ædle Jacob From kiøbt og mig til forhandlet haver, efter hosfølgende skiøder af den 10 septembris anno 1683, item 17 junii anno 1689, saa og 15 januarii 1698, og ligesom den nu bygt, begreben, indhegnet og forefindes, efter hosfølgende maalebrev af 12 januarii 1698 og grund taxtens ligning, nemlig foran i den sydre kandt imod Større strædet udi breden 34 al. 2 tom., fra gaden ind ad ved den østre side imod velbemelte hr. amtmand von Viereggs gaard udi længden 25 al. 3 qvarteer 3 tom., imod tverstrædet paa den anden side udi længden 23 al. 2 qvarteer 2 tom., og bag til i den sydre kandt udi breden 39 al. 3 qvarteer og 3 tom. Hvilken forskrerne gaard og plads med hvis bygning, nu derpaa findes, som er jord fri grund og eyendom med fersk pompe

VIII s.259

vand i gaarden efter adkomst brev af 14 martii anno 1684, 7 jern vind ovne og en bilegger med deris rør, piller og knapper, som nu derpaa ere, item malinger og beklædninger udi værelserne, samt alt hvis muur- og nagelfast befindes (indtet deraf i nogen maader undtagen), meerbemelte Claus Brødersen, hans hustru og arvinger skulle have etc. for et fuldkommen fast kiøb u-ryggelig og u-gienkaldende i alle maader, eftersom hand mig derfor med reede penge, nemlig tretusende sexhundrede og halv trediesinds tyve rixdaler udi gode danske croner fornøyet og afbetalt haver. Thi forpligter ieg mig hermed og mine arvinger at fri, frelse etc. Dog dersom det hændte etc. Til ydermeere bekræftelse haver ieg dette skiøde med egen haand underskrevet og mit signete hostrykt, saa og venlig ombedet monsieur Christopher Ohnsorg, Kongl. Majts. tømmerskriver ved Bremmerholm, og monsieur Jens Ibsen, Kongl. Majts. material forvalter sammesteds, med mig til vitterlighed af underskrive og forsegle. Datum Kiøbenhavn den 28 februarii anno 1701. Anders Arentsen (l. s.). C. Ohnsorg (l. s.). J. Ibsen (l. s ). Forskrevne at være en rigtig udskrift af bemelte register C. A. Tønder.

Da ville vi etc. Forbydendes etc. Hafniæ d. 13 augusti anno 1712.

Sæl. Reg. XLVI. 621-23.

VIII s.260

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 18 19:28:07 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top