eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.382

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 256-257
Nummer: 382


<-Forrige . Indhold . Næste->

382.

2 Avg. 1712.

Om Tilsyn med Rejsende.

Politiemester Johan Bertram Ernst.

F. 4tus. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi udi disze nu værende krigs tider for nødig have befunden til meere sikkerhed for vores etc. Kiøbenhafn, at alle og enhver her til staden ankommende passagers og reisende, særdeeles fremmede og ubekiendte, nøye vorder observeret og i agt taget, paa det under et og andet skin og forevending adskillige slags løse folk og maaskee spioner sig ikke skulle her ind practicere, hvorved vores tieneste og det almindelig væsen lettelig stor fare kunde tilføyes, saa have vi vores til dig den 14 novembris 1710 udgivne allernaadigst befaling hermed villet forny, at du

VIII s.256

efter samme strax giør den anstalt i alle husene i bemelte Kiøbenhafn og Christianshafn, at saa snart nogen reisende i et eller andet huus sammesteds indkommer for der at logere, det da vorder dennem af husets eiermand eller beboere sagt og tilkiende givet, at de i samme time under deris haand giør bekiendt, hvo de ere, hvor de hiemmehører, hvad deris ærinde eller forretning i Kiøbenhafn eller Christianshafn kunde vere, og hvor lenge de ere sindet her at forblive, hvilken underretning og forklaring du hver dag til vores etatz raad og præsident os elskel. Hans Nanssen haver at levere, og haver du derefter samme rapport daglig commandanten at communicere, som den med den til ham fra de i portene vagt holdende officerere indkommen portseddel confererer. Og skal saadanne reisende ansiges dagen efter deres ankomst selv personlig sig hos dig at indstille for at giøre videre relation om deris verf og forretning i bemelte Kiøbenhafn og Christianshafn og det da tillige skriftlig med deris haand verificere. Skulle nogen reisendes angivelse siden befindes at vere urigtig, eller og at hand opholdt sig her lengere, end hand sig hafde erkleret, da skal den samme som en spion ansees og tracteres, saa fremt hand ei, i fald hand kunde foraarsages over den en gang tilkiende given tid sig lenger sammesteds at opholde, sig paa ny for dig indfinder og da aarsagen, hvor for hand saaledes lenger her agter at forblive, fuldkommen forklarer, og verten, om hand med nogen videntlig her udi skulle colludere, med vedbørlig straf ansees. Hvilket alt du i den henseende ved trykte placater til alles efterretning strax haver at publicere. Dermed etc. Hafniæ d. 2 augusti anno 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 795-96.

VIII s.257

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 18 18:50:41 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top