eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.379

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 255
Nummer: 379


<-Forrige . Indhold . Næste->

379.

9 Juli 1712.

Genindførelsen af de sædvanlige Ceremonier ved Begravelser.

Biscop hr. Christen Worm.

F. 4tus. Vor gunst tilforn. Saa som vi den 24 augusti 1711 formedelst den da grasserende smitsom sygdom allernaadigst have befalet dig over alt udi Siellands stift, saaviit det gejstligheden kunde vedkomme, at giøre den anstalt, at alle liig, det snareste mueligt var, uden nogen ceremonier til jorden skulle bestædiges, paa det andre sunde mennisker, ved det at liigene lenge kunde henligge, ikke der af skulle blive inficerede, og vi nu med fornøjelse have fornommet, at ingen saadan sygdom der, Gud vere æret, i saa lang en tid haver veret, ey heller nogen deraf veret bortdød, saa give vi dig her med allernaadigst tilkiende, at saa vel ovenskrefne som ellers alle andre derom til dig allernaadigst ergangne befalinger aldeeles maa vere ophævet, saa at meenighederne over alt udi Siellands stift maa igien deris døde med de sædvanlige kirke ceremonier saaledes som tilforn, førend contagionen begyndte, til jorden lade bestædige. Her foruden give vi dig allernaadigst tilkiende, at vi efter rectoris scholæ her udi vores etc. Kiøbenhafn hans herom etc. allernaadigst have bevilget, at Vor Frue skole her sammesteds maa igien den afgift, som efter vores den 8 februarii anno 1701 om liigs begravelser allernaadigst udgifne anordning til skolerne skulle gives og vi ved en vores til dig den 23 septembris udi nest forleden aar allernaadigst ergangne ordre til en 3die deel mindre end efter bemelte anordning hafde modereret, af vedkommende som tilforn lade oppebære. Derefter du etc. og vedkommende sligt til allerunderdanigste efterretning etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 9 iulii 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 768-69.

VIII s.255

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 17 20:50:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top