eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.360

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 246-247
Nummer: 360


<-Forrige . Indhold . Næste->

360.

23 April 1712.

Om Gadernes Renselse.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom os allerunderdanigst er bleven foredraget, hvorledes tid efter anden skal vere sanket mange og store dynger ureenlighed, i sær ved rundeelen ved Vester-

VIII s.246

vold og paa adskillige deslige stæder her i voris etc. Kiøbenhafn, som ikke ere brolagte og derfor ikke efter vores den 25 aprilis anno 1702 udganngne forordnings 1ste articul skal kunde tilkomme dem, som sig haver paataget gaderne at reenholde, at lade dem bortføre, hvorover det er at befrygte, at om saadanne store mødinger skulle blive henliggende, de i tilstundende sommers heede maatte ved slem stank foraarsage her igien een eller anden farlig sygdom, da saasom denne ureenligheds betimelige bortflyttelse til andre stæder hensigter til det gemeene beste, eragter vi for billigt og fornøden, at den af samtlige stadens jndbyggere, i hvad jurisdiction de ere under, som heste og vogne haver, vorder befordret. Og paa det at sligt uden forvirring kunde skee, er hermed vores etc., at j strax udvælger nogle af eders midler, som tillige med nogle militair, hvilke vores general lieutenant og commandant her i staden dertil efter vores allernaadigste ordre committerer, haver at forsamle sig og med hinanden vel overveye og determinere, paa hvad pladzer ureenligheden bør henføres og legges, hvilke pladzer de eder og vores politiemester forderligst haver at tilkiende give, hvor efter j, for saaviit stadens jurisdiction angaar, strax behørig anstalt hos vedkommende haver at giøre og bemelte vores politiemester kand lade tilsige alle og enhver, som ey under stadens iurisdiction sorterer, at de samtlige af alle jurisdictioner, som heste og vogne haver, lader til dette verk io før io heller at faa befordret deris heste og vogne paa de terminerede pladzer og paa de tider, som j tilforn med vores politiemester haver at conferere om, u-fortøvet fremkomme og hver vogn for det første tu læsz bortføre. Dermed etc. Hafniæ den 23 aprilis anno 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 665-66.

VIII s.247

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 16 18:16:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top